Prometni klub RSS

Prijavnica za Prometni klub Radia Slovenija

Da Ne

Ste že član Prometnega kluba in želite sporočiti spremembo podatkov ali izstopiti iz članstva?


Sporočati želim informacije o razmerah na cestah, varno bom sporočal/a verodostojne informacije, pri tem bom ravnal/a v skladu z določili zakona o varnosti v cestnem prometu. RTV Slovenija ne prevzema odgovornosti za kakršne koli posledice ali škodo zaradi neustreznega telefoniranja. Strinjam se, da Radio Slovenija posname posredovane prometne informacije in posnetek objavi v svojih programih. Potrjujem, da sem seznanjen/a z dolžnostmi člana Prometnega kluba in da sprejemam pogoje njegovega delovanja.