Prometni klub RSS

Radio prvi

Zbirna prometna poročila so na frekvencah 1. programa objavljena ob ustaljenih urah po vseh kratkih poročilih in informativnih oddajah.

Informacije o nepredvidljivih dogodkih in hujših ovirah v prometu, kot so nesreče in zastoji, pa so v program uvrščene v najkrajšem možnem času.

Frekvence, na katerih oddaja 1. program Radia Slovenija.