Prometni klub RSS

Radio Si

Radio Slovenia International (Radio Si) prometne informacije objavlja v slovenskem, angleškem in nemškem jeziku vsakih 15 do 20 minut ali, če so nesreče, tudi pogosteje. Nočno prometno dežurstvo je organizirano vsak dan med 20.00 in 6.00 uro.

Prometni telefon Radia Si: 080 80 15