"Evropska pot miru ne bo le spomin, temveč predvsem plemenita ideja o nujnosti mirnega sožitja med evropskimi narodi," je po dvodnevni konferenci v Bovcu poudaril predsednik Ustanove Fundacije Poti miru v Posočju Zdravko Likar.

"S projektom bomo dokončali Pot miru od Alp do Jadrana, s čimer bo ta postala prava daljinska pohodniška pot, v idejo Pot miru pa bomo vključili še druge kraje zunaj območja soške fronte z dediščino prve svetovne vojne," je glavne načrte povzela sodelavka fundacije Maša Klavora. Foto: Fundacija Poti miru v Posočju

Povečano zanimanje tudi med mladimi

Partnerji so se sicer zbrali v okviru projekta Networld, ki ga vodi Posoški razvojni center in katerega glavni namen je povečanje dediščine 1. svetovne vojne na celotnem območju Podonavja. Predstavniki 16 ustanov iz evropskih držav so predstavili izkušnje iz časa obeleževanja 100-letnice konca prve svetovne vojne ter zamisli za prihodnje sodelovanje.

V Sloveniji so v tem času izdali turistično zgibanko o Poti miru od Alp do Jadrana, za Kobarid so razvili posebno mobilno aplikacijo, izvedli so tudi vzdrževalna dela v muzejih na prostem na Ravelniku in Sabotinu ter na Kobariški zgodovinski poti. S sredstvi iz projekta so financirali tudi izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo interaktivnega centra za obiskovalce Parka miru na Sabotinu.

"Posebej smo ponosni na doseženo povečano prepoznavnost o dogodkih in dediščini prve svetovne vojne, tudi med mladimi. Obisk zgodovinskih točk, povezanih z dogodki iz te vojne, se je okrepil. Projekt je narekoval tesno sodelovanje z drugimi državami, ki ga moramo nadaljevati," je prepričana direktorica Posoškega centra Almira Pirih.