Celotna naložba v mladinski dom Arija je stala 8,4 milijona evrov. Delež, 3,85 milijona evrov, je prispeval EU iz skladov, fundacija FIHO je prispevala dober 1 milijon evrov, preostala sredstva pa je zagotovil RKS. Foto: Zdravilišče Debeli rtič
Celotna naložba v mladinski dom Arija je stala 8,4 milijona evrov. Delež, 3,85 milijona evrov, je prispeval EU iz skladov, fundacija FIHO je prispevala dober 1 milijon evrov, preostala sredstva pa je zagotovil RKS. Foto: Zdravilišče Debeli rtič

Hotel Arija ni nastal pod srečno zvezdo. Slabo leto po odrtju so ga morali namreč zapreti, saj je bilo ugotovljenih kar 340 napak, ki naj bi jih zakrivil Vegrad s podizvajalci. Nadzorna komisija minsitrstva je zdaj ugotovila, da obstaja sum, da je bila razpisna dokumentacija prilagojena Vegradu.

Rdeči križ je v vlogi za pridobitev evropskih sredstev navedel, da bo v hotelu 105 ležišč, dejansko pa naj bi jih bilo 68. Gradbeni nadzor in investitor nista pravočasno in ustrezno ukrepala, da bi preprečila pozneje ugotovljene napake. Komisija ministrstva ne izključuje, da so bila dodeljena sredstva porabljena nesmotrno in negospodarno. Zadevo bodo zato predali Komisiji za preprečevanje korupcije, primer so v rokah že imeli tudi kriminalisti.

Ni izključeno, da bo moral Rdeči križ vračati denar, ki ga je pridobil od evropskih skladov. Z ministrstva so nam odgovorili, da se bo Direktorat za turizem na podlagi dejstev in ugotovitev opredelil, ali naj se projekt nadaljuje ali prekine. Celotna naložba je vredna 8,4. milijona evrov.

NA RK-ju že vodijo postopke
Generalni sekretar Rdečega križa Danijel Starman zagotavlja, da "sedanje vodstvo RKS-ja, ne glede na dejstvo, da bo morda v postopku ugotovljeno tudi potrebno delno ali celotno vračilo sredstev EU-ju, zaradi morebitne neustreznosti izvedbe postopka izbora izvajalca gradbenih del ter (ne)smotrne, (ne)gospodarne ali celo nenamenske rabe sredstev, kot tudi zaradi nedoslednega Vegradovega plačevanja podizvajalcev del, ki jih je RKS plačal izvajalcu Vegradu, že vodi postopke ugotavljanja osebne materialne in kazenske odgovornosti odgovornih oseb, o čemer redno poroča na vseh svojih organih."

Po njegovih besedah sicer Hotel Arija na Debelem rtiču opravlja poslanstvo, za katerega je bil zgrajen, torej za izvajanje letovanj za socialno šibkejše in druge ranljive posameznike oziroma skupine. Po izjemnih finančnih težavah v prvem letu so leta 2012 pod novim vodstvom "več kot prepolovili izgubo."

Tjaša Škamperle, Radio Koper