Milojka Štrukelj bo za vedno ostala živa v spominu prebivalcev Gorice, po njej so namreč poimenovali osnovno šolo. Foto: Osnovna Šola Milojke Štrukelj Foto:
Milojka Štrukelj bo za vedno ostala živa v spominu prebivalcev Gorice, po njej so namreč poimenovali osnovno šolo. Foto: Osnovna Šola Milojke Štrukelj Foto:

V Padovi je na današnji dan leta 1770 umrl filozof in pedagog Že v rodnem Gorenjem Tarbiju v Beneški Sloveniji je izstopal zaradi nadarjenosti, zato so ga v uk sprejeli očetje somaski v Čedadu in ga poslali študirat v Benetke. Stelin je bil učenjak enciklopedičnega znanja, pesnil je v italijanščini, latinščini in grščini.

"Rešitev dardanelskega vprašanja po načrtu trosporazuma," tako je na današnji dan leta 1915 poročala tržaška Edinost, ki je povzela pisanje poročevalca milanskega dnevnika Corriere della Sera. "Trosporazum je pred začetkom bombardiranja Dardanel dvakrat povabil Grško, da bi izstopila iz nevtralnosti, in dvakrat je Grška dala negativen odgovor zaradi negotovosti bolgarskih razmer. Kot odškodnino se je zavezal trosporazum, da da Grški Smirno."

V Solkanu se je na današnji dan leta 1925 rodila aktivistka narodnoosvobodilnega boja Milojka Štrukelj. Kot dijakinja goriške gimnazije se je pridružila krogu mladih aktivistk. Oktobra leta 1942 so jo, sedmošolko, fašisti aretirali. Zaprta je bila v Gorici, Rimu, Trstu in Trentu. Obsodbo je preprečila kapitulacija Italije. Oktobra 1943 je postala sekretarka goriškega mestnega komiteja SKOJ-a. Januarja leta 1944 je obiskovala partijsko šolo v Cerknem, kjer so jo Nemci med napadom na šolo ubili, prisluhnimo spominom sotovarišice Marije Mermolje.

"Pritisk naših čet proti Sarajevu, Na Slovaškem zavzet Zvolen, Nova zavezniška ofenziva proti Saarbruecknu, Romuniji je vrnjena Transilvanija, Zmaga demokracije na Balkanu, Grška vlada ne spoštuje pogojev premirja." Tako je Partizanski dnevnik na današnji dan leta 1945 povzel poročila z bojišč in povojnem urejanju Evrope. Poročal je tudi o Prvi konferenci pravnikov Slovenskega Primorja.

Čéžarji so razpotegnjeno naselje, ki leži na širokem položnem hrbtu, ki se spušča od Svetega Antona do Škocjanskega zatoka. V preteklosti kmečko naselje je danes zaradi bližine Kopra močno urbanizirano.