V Strunjanu je na mestu tragedije, kjer so fašisti brutalno streljali na nedolžne otroke, postavljen spomenik. Foto: Primorske novice
V Strunjanu je na mestu tragedije, kjer so fašisti brutalno streljali na nedolžne otroke, postavljen spomenik. Foto: Primorske novice

Spominjamo se prvih civilnih žrtev fašizma v Istri. Na današnji dan leta 1921 je v Strunjanu tolpa pijanih fašistov z mimovozečega vlaka streljala na skupino otrok: dva so umorili, pet pa ranili. Rihard Knez je o tem povedal: "Okrog sedme ure je tod vozil vlak na progi Pula-Trst. Začelo se je mračiti, iz mimovozečega vlaka so neznanci streljali najprej na bližnjo hišo, potem še na skupino otrok. Moja mama pravi, da se ne da povedati, kaj se je dogajalo tisto noč. Bilo je grozno. Kričanje, skrivanje otrok. Uradno storilcev niso nikoli našli."

Mednarodna diplomacija je svoja pravila dobila na današnji dan leta 1815, ko je dunajski kongres sprejel določila, ki z nekaterimi popravki veljajo še danes. Dvajset pooblaščencev dunajskega kongresa je podpisalo izjavo, s katero je bila Švici priznana nevtralnost.

Nacistični voditelj Adolf Hitler je na današnji dan leta 1945 v berlinskem bunkerju izdal Neronov dekret, s katerim je ukazal uničenje tovarn in druge infrastrukture, da ne bi prešle v roke zaveznikov. Na Primorskem se je na današnji dan leta 1945 začela najhujša nacistična ofenziva s podporo domobrancev proti partizanom 9. korpusa. Najhujši boji so bili na Sinjem vrhu.

V Celovcu se je na današnji dan leta 1965 rodil pravnik in politik Rudi Vovk. Z uveljavljanjem narodnih pravic koroških Slovencev, zlasti s pritožbami na avstrijsko ustavno sodišče je prispeval k uveljavljanju 7. člena Avstrijske državne pogodbe. V stranki Enotna lista je bil izvoljen za občinskega odbornika v volilni enoti Dobrla vas, leta 2008 pa ni uspel s kandidaturo na državnozborskih volitvah na listi liberalnega foruma. Tedaj je tako razmišljal o koroškem plebiscitu.

Črníče so staro gručasto naselje v Vipavski dolini. Razpotegnjeno je na podornem gradivu s Čavna, večinoma na desni strani ceste Ajdovščina-Nova Gorica. Prisuhnimo razlagi Marka Snoja, avtorja Etimološkega slovarja slovenskih zemljepisnih imen: Črníče so fašisti preimenovali v Cernizza Goriziana.