Dušan Udovič je bil osem let odgovorni urednik Primorskega dnevnika. Foto: Primorske novice Foto:
Dušan Udovič je bil osem let odgovorni urednik Primorskega dnevnika. Foto: Primorske novice Foto:

Danes se spominjamo anglosaškega zdravnika, ki je Angležem posredoval klasično izobrazbo, bil je prvi kronist na otoku, kjer je širil medicinsko znanje starih učenjakov. je umrl na današnji dan leta 735.

Edinost je na današnji dan leta 1915 tako povzela pisanje vojaškega sotrudnika, lista Times: "Nemško in avstroogrsko prodiranje v Galiciji obeta tako znatne uspehe. V tem slučaju bi moglo jedva biti mnogo čet odtegnjenih za italijansko bojišče. Ampak avstro-ogrska meja je močno utrjena ter italijanski vojaki se nahajajo nasproti velikim težkočam."

"Delavno ljudstvo je praznovalo Titov rojstni dan, Politična živahnost v demokratičnem Trstu, ki protestira proti lažnim trditvam Bonomijeve vlade o nekem preganjanju, ki ga jugoslovanska armada vrši proti tržaškemu prebivalstvu in celo proti tržaškemu škofu, " je v sobotni številki 26. maja 1945 poročal Primorski dnevnik.

Na današnji dan leta 1950 se je v Pulju rodila akademska slikarka in restavratorka Mira Ličen Krmpotič. Ustvarjalni navdih črpa iz bivanjskega okolja, ki mu s srcem in dušo v najširšem pomenu besede pripada vse od rojstva: Istra. Od leta 1973 je imela več kot petdeset osebnih razstav in sodelovala na več kot dvesto skupinskih in mednarodnih razstavah doma in v tujini. V oddaji Srečanja leta 1978 je Vesna Čehovin mlado slikarko obiskala v njenem piranskem mansardnem stanovanju in ateljeju obenem.

Na današnji dan leta 1950 se je pri Svetem Ivanu v Trstu rodil politik in novinar Dušan Udovič. V Slovenski kulturno-gospodarski zvezi je opravljal vrsto dolžnosti, kot deželni tajnik je ob 25-obletnici krovne organizacije povedal. Dušan Udovič je leta 1990 postal glavni urednik Primorskega dnevnika.