Čermelj je v Trstu končal nemško gimnazijo, študiral eno leto pravo v Pragi, nato matematiko in fiziko na Dunaju in tu leta 1914 doktoriral iz fizike. Foto: Wiki Commons Foto:
Čermelj je v Trstu končal nemško gimnazijo, študiral eno leto pravo v Pragi, nato matematiko in fiziko na Dunaju in tu leta 1914 doktoriral iz fizike. Foto: Wiki Commons Foto:

V oddaji Zamejski kraji in ljudje se je na današnji dan leta 1980 tako spomnila smrti fizika, profesorja, poljudnoznanstvenega pisatelja, narodno obrambnega publicista Lava Čermelja.

Na Reki pri Zgornjih Hočah se je na današnji dan leta 1845 rodil literarni zgodovinar in indolog Karel Glaser. Po končani mariborski gimnaziji je na Dunaju študiral klasično filologijo in slavistiko. Že v gimnazijskih letih se je seznanil z indijsko-iransko filologijo, predvsem ga je zanimal sanskrt, iz katerega je tudi doktoriral. Izpopolnjeval se je v Trstu in Berlinu ter na Dunaju.

Medtem ko so na današnji dan leta 1915 turško-nemške čete prodrle do bregov sueškega prekopa, so v vseh slovenskih deželah vladale izjemno slabe gospodarske in življenjske razmere. Februarja 1915 so oblasti odredile omejeno porabo krušne moke - 200g na osebo na dan.

"Naša vojska zastavlja sovražniku poti za umik", tako je na današnji dan leta 1945 Partizanski dnevnik naslovil Vojno poročilo vrhovnega štaba narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije. »V Podravini so naše čete nadaljevale ofenzivne operacije in vrgle ojačani sovražni polk še dalje proti jugozapadu. Na področju Sarajevo-Brod se nadaljujejo srdite borbe z nemško divizijo, ki se skuša prebiti na sever.«

Bôvec je mestno naselje pod južnim pobočjem Rombona. Leži na najvišji soški terasi ob severnem robu bovške kotline. Naselje se prvič omenja leta 1174, ko je grad v Klužah postal strateško pomembnejši od Robelnika, ki je bil poseljen že v halštatski dobi. Kasneje je tod vodila rimska cesta v Norik. Izhodišče slovenskega Blica je predslovanskega izvora. Bôvec so fašisti preimenovali v Plezzo.

V Idriji je na današnji dan leta 1875 umrl skladatelj in organist Jožef Gnjezda. Po končani rudarski ljudski šoli ga je v glasbo uvedel Anton Krašer. Na gradu Windischgratzov je kneginjo poučeval klavir in violino. Ko se je vrnil v Idrijo, je postal mestni organist, vodil je pevski zbor in orkester. Napisal je celo vrsto cerkvenih skladb.

Na današnji dan leta 2013 je umrl eden največjih primorskih "hitmakerjev" Danilo Kocjančič. Leta 1965 je ustanovil skupino Kameleoni, s katero so v nekdanjo skupno državo prinesli rock'n'roll, v sedemdesetih letih pa je deloval v skupinah Boomerang in Labirint. Desetletje kasneje je velike uspehe doživljal s skupinama Prizma in Bazar. V devetdesetih je nastopal pri skupini Halo. Njegove uspešnice so prepevali Tinkara Kovač, Slavko Ivančič, Lara Baruca, Polona Furlan in številni drugi. Tik po njegovi smrti so se mu s koncertom v prostorih RTV Centra Koper - Capodistria poklonili njegovi prijatelji. Posnetek objavljamo spodaj.