Projekt opozarja na pomembno družbeno vlogo starejših kot nosilcev izročila. Foto: ShutterStock
Projekt opozarja na pomembno družbeno vlogo starejših kot nosilcev izročila. Foto: ShutterStock

Aplikacija je namenjena beleženju in objavljanju védenj, pričevanj, spominov starejših o najrazličnejših vidikih življenja in kulture v preteklosti. S pomočjo sodobne tehnologije projekt tako popularizira ustno izročilo, obenem pa opozarja na pomembno družbeno vlogo starejših kot nosilcev izročila.

Namen projekta Zapisi spomina je s pomočjo aplikacije okrepiti vključenost starejših v družbo in opozoriti, kako dragoceni so spomini, izkušnje in védenja starejših. Ti so danes pogosto osamljeni, odrinjeni iz družbenega življenja, digitalni prepad med generacijami je vsak dan večji, je povedala Nava Vardjan iz Zavoda Dobra pot: "Namestitev je zelo enostavna. V bistvu se odpre internetna povezava. Ko je oseba registrirana, lahko sama dodaja vsebine. Lahko jih vpiše, se zvočno posname ali naredi videoposnetek."

Zaenkrat beležijo dober odziv starejših, nekateri so svoje zgodbe že sami naložili, do drugih so sami pristopili. V prihodnjih mesecih bodo potrkali na vrata številnih izobraževalnih ustanov, centrov in domov za starejše občane in jim predstavili aplikacijo ter pripravili tudi različne delavnice, kjer jih bodo seznanili z uporabo aplikacije in kako se izvede etnološki intervju. Predvsem pa si želijo: "Če bodo epidemiološke razmere dovoljevale, bi naredili kakšen dogodek, kjer bi se zbrali, pripovedovali in bi mi posneli in vstavili posnetke v aplikacijo."

Projekt bodo zaključil septembra, vsebine in aplikacija pa bodo ostale. Spomini starejših lahko služijo kot zgled, opomnik ali kot smerokaz za prihodnost, zaključi Nava Vardjan, ki si želi, da bi aplikacija odprla pot medgeneracijskemu dialogu in pozitivnemu dojemanju starejših.

Vesna Potočar Godnič