Istrske občine so sprejele ukrepe, da bodo občani lažje prenesli posledice krize. Foto: Reuters
Istrske občine so sprejele ukrepe, da bodo občani lažje prenesli posledice krize. Foto: Reuters

Štiri istrske občine so že sprejele nekaj odločitev, da bi občani in tisti, ki poslujejo v občinah, krizo lažje prebrodili.

Koprski župan Aleš Bržan je sprejel odredbo, s katero so vsi starši otrok, ki so vključeni v vrtce, v času njihovega zaprtja v celoti oproščeni plačila stroškov. Do 30. aprila društvom in drugim najemnikom občinskih poslovnih prostorov ne bo potrebno plačati najemnine. K temu zgledu Bržan poziva tudi druge najemodajalce. Izvajanje proračuna je zadržano za 45 dni, občina v tem času ne bo prevzemala novih obveznosti, predvidena je opustitev nenujnih aktivnosti programov in projektov. Kaj pa položnice za stroške? Marjetica Koper in Rižanski vodovod bosta omogočila plačevanje obveznosti z nekajmesečnim zamikom. V mislih imajo predvsem starejšo populacijo, ki ni vešča spletnega bančništva in račune plačuje na banki oziroma pošti. Koprski občinski svet se bo z ukrepi seznanil na četrtkovi dopisni seji.

V Izoli bodo priskočili na pomoč šolarjem, ki so upravičeni do 100-odstotnega plačila toplega obroka, pravi župan Danilo Markočič: "Ocenili smo, da jim damo prehranski paket, družina je itak doma, s paketom si bodo lahko skuhali še kaj več kot le za enega otroka."

Podobne ukrepe so že ali jih še bodo v prihodnjih dneh sprejeli tudi v občinah Izola, Piran in Ankaran.

Tjaša Škamperle