Foto: Radio Koper
Foto: Radio Koper

Študija predstavlja devet ukrepov, ki naj bi zagotovili varno kopanje na tem območju. Predstavil jih je doc. dr. Boro Štrumbelj iz Fakultete za šport v Ljubljani. "Nekateri so tehnične narave, npr. zvočna in svetlobna signalizacija, ki opozarja pri določenih pritokih na nevarnost. Poleg tehničnih je tudi človeški dejavnik, študija priporoča, da so od junija do septembra prisotni reševalci iz divjih voda."

Eden od ukrepov v študiji je tudi zvočni signal, ki bo opozarjal na spremenjeno gladine Soče. "Te signalizacije občina, tako kot drugih ukrepov, ki so vezani na spreminjanje gladine vode zaradi obratovanja hidroelektrarne, sama ne more postaviti. In danes so predstavnik HE ponudili roko, da bi izvedli tehnično rešitev."

Predlagani ukrepi so dobra osnova za izvedbo kratkoročnih in dolgoročnih ukrepov, je povedal direktor SENG-a Radovan Jereb. "Dogovorjeno je, da se bodo v relativno kratkem času pripravile tehnične ekipe in se dogovorile o tehničnih vidikih."

Tudi v civilni pobudi Radi imamo Sočo so pozdravili študijo. Saša Marušič: "Zagotovo letos ne bomo naredili vseh korakov. Na koncu sezone se bomo usedli in videli, kakšni so bili učinki. A to so prvi koraki, signalizacija je zagotovo pravi korak v to smer."

V zvezi s Sočo pa v zadnjem mesecu na Goriškem razburja predlagana sprememba uredbe o kopalnih vodah v Solkanu in Kanalu, ki jo pripravlja okoljsko ministrstvo. To v okviru spreminjanja uredbe o upravljanju kakovosti kopalnih voda pričakuje odzive do 10. maja.

Nataša Uršič