Foto: www.localsfromzero.org
Foto: www.localsfromzero.org

Nastala je v okviru globalne iniciative, ki je že pred izbruhom epidemije, po njem pa še toliko bolj, skušala iskati načine, kako naj se turizem razvija naprej. Platforma naj bi zaživela v prvi polovici februarja.

Namen platforme Locals from zero, ki je namenjena še neuveljavljenim ponudnikom dogodkov in doživetij, je turiste preusmeriti tudi v druge še neodkrite kotičke Slovenije in širše, ne zgolj na najbolj priljubljene turistične točke, pojasnjuje izredni profesor na Fakulteti za turistične študije, Dejan Križaj: "Imamo ogromno neizkoriščenega potenciala in majhnih biserčkov po državi, ki so jih tudi študentje začeli odkrivati, ko so bili prisiljeni ostati v domačih občinah. Začeli so ugotavljati, kaj vse doma je in normalen je bil naslednji korak, kaj lahko naredimo, da zdaj, ko imamo čas, razširimo ta turizem."

Doktorski študent in asistent Tadej Rogelja ugotavlja, da lokalni ponudniki pogosto niso prisotni na spletu, ker nimajo časa ali ustreznega znanja. Zato so oblikovali nov model, kjer ponudnikom pomagajo 'skavti': "Skavti so študenti ali drugi entuziasti turizma, ki prepoznajo te deležnike, stopijo z njimi v stik in jim predlagajo, da jim pomagajo, da postane njihovo doživetje oziroma to, kar oni ponujajo, dostopno turistu oziroma zunanjemu uporabniku."

Pomagajo jim pri vseh spletnih opravilih, kot tudi pri razvoju njihove ponudbe.
"Zakaj prodajati končni izdelek, če se lahko prodaja tudi proces same izdelave - torej gremo od produkta do nekega doživetja," pravi študent Jaka Godejša.

Na testni platformi imajo trenutno več kot 40 doživetij iz cele Slovenije. Pravkar razvijajo novo, ki bo zaživela predvidoma v prvi polovici februarja. Postali pa so tudi že del trboveljskega podjetniškega pospeševalnika Katapult.

Karin Zorn Čebokli