Foto: Radio Koper
Foto: Radio Koper

Patricija Lovišček je bila Osebnost Primorske leta 2018. Je ustanoviteljica in direktorica zavoda Modri december v Kopru, ki ljudem z avtizmom in aspergerjevim sindromom želi zagotoviti celostno obravnavo, podporo in dejavno vključevanje v družbo. Nikoli se ne naveliča ponavljati, da je sprejemanje drugačnih v družbi nujno, opozarja na pomanjkljivo sistemsko ureditev tega področja in na težko zaposljivost oseb z avtizmom, kar jim onemogoča polnopravno vključitev v družbo.

Logotip zavoda. Foto: Zavod Modri december
Logotip zavoda. Foto: Zavod Modri december

Zavod Modri december bo v kratkem pripravil dva velika dogodka. 26. septembra bo seminar z naslovom Avtizem in pridružena motnja senzorne integracije, ki je namenjen večinoma strokovnim delavcem, šolnikom, a tudi staršem in je tradicionalen. Zelo pomemben je dogodek mednarodnega značaja, ki bo 10. oktobra v Kopru. To je seminar Onkraj etikete - kaj pa avtizem?, ki ga pripravljajo v sodelovanju z Adriatic GreeNet in v okviru evropskega projekta `School of Peace Friuli Venezia Giulia´.

Nataša Benčič

O pomenu izobraževanja za avtizem, delu prostovoljcev, pomenu inkluzivnosti in ozaveščanju ljudi pa več v pogovoru Nataše Benčič s Patricijo Lovišček.