Radohovsko jezero. Foto: Pivška jezera
Radohovsko jezero. Foto: Pivška jezera

Vodilni partner je občina Pivka, izvajali pa ga bodo še dve leti in pol. Poleg tega bodo sredstva namenjena tudi razvoju trajnostnega turizma. Sedemnajst pivških presihajočih jezer, ki se napolnijo ob obilnejših deževjih, očara vsakega obiskovalca, vendar pa se v krajinskem parku zavedajo, da na tem območju že od nekdaj delujejo tudi številne kmetije. In prav v sklopu projekta bodo skušali najti ravnotežje med neokrnjeno naravo in kmetijsko krajino. Tadej Kogovšek: "Prvi cilj je razvoj kmetijskih praks. Torej primerna košnja. Tudi krčenje zaraščenih površin in ponovna vzpostavitev travnikov."

Med drugim bodo odkupili 40 hektarjev površin, ključnih za upravljanje Nature 2000 in varstvo narave in v sodelovanju s kmeti, aktivnimi na tem območju, vzpostavili njihovo dolgoročno upravljanje. Pri tem jim bo pomagalo še nekaj partnerjev, med drugim tudi Kmetijsko-gozdarski zavod Nova Gorica. Vodja izpostave kmetijske svetovalne službe v Postojni, Majda Godina: "Bistvo te prilagojene prakse na travnikih je predvsem to, da je čas košnje prilagojen habitatom tega prostora. Posebna pozornost bo namenjena previdni paši, da bi bilo čim manj pregaženosti."

Posvetili se bodo tudi naravi prijaznemu turizmu. Kogovšek pravi, da bodo med drugim prenovili in dogradili infotočko Ekomuzeja, ki predstavlja zgodbo o vodi na kraškem svetu Zgornje Pivke: "Želimo si razviti sonaraven turizem. Turizem, ki upošteva varstvo narave. S tem tudi upamo, da bomo zmanjšali pritisk obiskovalcev na naravo. Tako bi se povezali s prebivalci parka."

Ti namreč obiskovalce večkrat prepoznavajo kot motnjo.

Sabrina Mulec