Škocjanski zatok ostaja do nadaljnjega zaprt! Foto: Urška Živulović/BoBo
Škocjanski zatok ostaja do nadaljnjega zaprt! Foto: Urška Živulović/BoBo

Zato so pripravili vrsto ukrepov. Ukrepe bodo izvedli letos in prihodnje letos. Sladkovodni del bodo pred poplavami zavarovali z višjim desnim bregom Are, habitate v brakičnem delu oziroma v laguni pa z nadvišanjem morske zapornice na kanalu. Strokovni vodja naravnega rezervata Škocjanski zatok Borut Mozetič pojasnjuje: "S tem nadvišanjem bomo lahko omejevali najvišje plime, ki so se dogajale tudi letos. Je pa ta zapornica pomembna tudi v gnezditvenem obdobju. Takrat namreč upravljamo z vodostajem v lagunarnem delu, tako da visoke plime v času gnezditve ne preplavijo gnezditvenih otočkov oziroma rastišč s halofitno vegetacijo."

NR Škocjanski zatok je zaprt!

Zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa je zaprt tudi informacijski center s trgovino in barom v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok, od danes naprej pa ostaja zaprta tudi sprehajalna pot.

V prihodnjem letu pričakujejo še odobritev sredstev za sanacijo prelivnega objekta ob ustju Are in nadgradnjo sistema avtomatskih zapornic. Ob ujmah bo voda tako lahko stekla v lagunarni del rezervata, ki se razteza na 80 hektarjih. "In predstavlja zelo dobro retenzijo ne samo za zagotavljanje, poplavne varnosti rezervata, ampak tudi za zagotavljanje poplavne varnosti okolice. Torej tudi obrtne cone." še dodaja Mozetič.

Foto: Naravni rezervat Škocjanski zatok
Foto: Naravni rezervat Škocjanski zatok

Drugi del ukrepov je usmerjen v ohranjanje biotske pestrosti. Najpomembnejši je preprečevanje širjenja invazivnih tujerodnih vrst rastlin in živali. Med slednjimi gre predvsem za sladkovodno želvo popisano sklednico. Lani so jih odstranili 177, pojasnjuje Kim Ferjančič: "Najpomembnejši negativen vpliv teh želv je ta, da neposredno ogrožajo našo edino domorodno vrsto želve, to je, močvirsko sklednico."

Škocjanski zatok ponuja pestro sliko rastlinskih in živalskih vrst skozi vse leto. V zadnjih dneh so se tako že vrnile lastovke. V prihodnjih se bo rjava čaplja. In v čredi kamarških konj kmalu pričakujejo naraščaj.

Lea Širok

Tokrat smo se odpravili v naravni rezervat Škocjanski zatok. To zeleno srce v neposredni bližini starega jedra Kopra in pristanišča ponuja raznovrstne življenjske prostore pestri množici živalskih in rastlinskih vrst. Gre namreč za območje na stiku morja in sladke vode. V teh dneh so tam že prve lastovke. Kmalu bodo imeli naraščaj v čredi kamarških konjev. Letos in prihodnje leto pa nameravajo izvesti tudi vrsto ukrepov za omilitev posledic podnebnih sprememb. Več bodo Lei Širok povedali sogovorniki, ki jih je povabila na krov oddaje: Borut Mozetič, Kim Ferjančič in Josip Otopal.