V Centru nevladnih organizacij Slovenije opozarjajo, da se z ukinitvijo sklada jemlje denar mrežam prostovoljcev, Karitasu, športnim organizacijam in drugim. Foto: Slovenska Karitas
V Centru nevladnih organizacij Slovenije opozarjajo, da se z ukinitvijo sklada jemlje denar mrežam prostovoljcev, Karitasu, športnim organizacijam in drugim. Foto: Slovenska Karitas

Fundacija BIT Planota skrbi za razvoj neprofitnih organizacij v goriški regiji predvsem tako, da spodbuja njihovo vključevanje v pripravo lokalnih politik, pridobiva sredstva na različnih razpisih, jim vodi finance in pravno svetovanje. Izvršni vodja Darijan Krpan: "V kolikor ta sklad ukinejo, tudi nam ukinejo financiranje v smislu, da ne moremo nuditi pomoči drugim nevladnim organizacijam. In to ne samo na področju socialne in zdravstva, temveč tudi invalidskim organizacijam ipd. ne bomo mogli nuditi mentorstva pri raznih projektih pridobivanja sredstev. To pomeni, da bodo te organizacije prikrajšane in bo iz tega naslova v regijo prišlo še manj denarja."

Manj denarja in manj programov za ranljive skupine. Med slednje sodi Zavod Gozd na Planoti in njihov Zeliščni center v Grgarskih Ravnah. Pred dvema letoma so z Medobčinskim društvom slepih in slabovidnih ter dnevnim centrom Šent v Novi Gorici pridobili sredstva za tri zaposlitve, na podlagi katerih razvijajo programe za vključevanje ranljivih skupin. Direktorica Barbara Podpečan Jesenšek: "Delamo tudi na razvoju izdelkov, ki združuje vse tri partnerje. Če nam ta sredstva ukinejo, smo vse tri organizacije na robu preživetja."

Bojan Mevlja je direktor Središča Rotunda iz Kopra, ki opravlja podobno nalogo kot Fundacija Planota na Goriškem. Tako kot oni se financirajo iz različnih virov, tudi iz Sklada nevladnih organizacij. Kaj se bo zgodilo, če ta sredstva izgubijo? "Skupaj s še eno nevladno organizacijo iz Mestne občine Koper smo dobili sredstva za razvoj prostovoljstva v naši regiji. Če teh sredstev ne bi bilo več, pomeni da ta oseba, ki je zaposlena na tem projektu, izgubi službo in vse aktivnosti v zvezi s spodbujanjem prostovoljstva v naši regiji bi bile s tem prekinjene."

Ker naj bi omenjeno financiranje ukinili v sedmem protikoronskem zakonu, se nevladne organizacije še sprašujejo, na kakšen način naj bi to pripomoglo k blaženju posledic epidemije.

Nataša Uršič