Kmalu bo v Mirnu zrasla nova telovadnica. Nadomestila bo obstoječo, ki že kar nekaj časa ni primerna za pouk. Foto: Primorske novice/Alenka Ožbolt
Kmalu bo v Mirnu zrasla nova telovadnica. Nadomestila bo obstoječo, ki že kar nekaj časa ni primerna za pouk. Foto: Primorske novice/Alenka Ožbolt

Občina Miren - Kostanjevica bo dopoldan podpisala pogodbo z izvajalcem del, podjetjem Makro 5 Gradnje. Pogodbena vrednost investicije je nekaj manj kot dva milijona 700 tisoč evrov brez DDV, rok za izgradnjo pa leto dni po začetku.

Izgradnja telovadnice pomeni drugo fazo izgradnje nove osnovne šole v Mirnu. Sočasno bodo porušili obstoječo telovadnico, ki že dolgo časa ni več primerna za normalen pouk. Večnamenska telovadnica bo imela tri igralna polja, ki jih bo mogoče povezati v rokometno igrišče oziroma jih pregraditi. Ob tem pa bodo zgradili še spremljajoče prostore, pove župan Mauricij Humar: "Garderobe, sanitarije, seveda tudi orodjarno, kabinete za učitelje."

Nekaj denarja bo za naložbo prispevala občina Miren - Kostanjevica, razlaga Humar: "V kratkem pričakujemo, še pred začetkom gradnje, razpis Eko sklada; poudariti moram, da bo ta gradnja po sistemu nič energetsko, tako, da bo stavba okolju prijazna."

Pomembno pa je, da bodo pridobili iz naslova javnega razpisa Ministrstva za šolstvo v višini 1,2 milijona evrov. Telovadnica bo v popoldanskem času namenjena tudi zunanjim uporabnikom. Sicer pa se bo največja naložba na področju šolstva in izobraževanja v občini nadaljevala z izgradnjo tretje faze. Humar je povedal: "Nad kletnimi prostori, kjer bodo zdaj garderobe in servisni prostori za telovadnico. Pridejo še učilnice v pritličju za prvo triado. V nadstropju so učilnice za specializiran pouk za predmetno stopnjo."

Celotna investicija bo predvidoma zaključena leta 2023.

Ingrid Kašca Bucik