Raziskovalci koprskega ZRS-ja bodo mednarodni projekt o otrocih priseljencih izvajali v okviru programa Obzorja 2020, ki velja za enega najbolj prestižnih raziskovalnih programov Evropske komisije. Vodja projekta dr. Mateja Sedmak. Foto: Radio Koper/Lea Širok Foto:
Raziskovalci koprskega ZRS-ja bodo mednarodni projekt o otrocih priseljencih izvajali v okviru programa Obzorja 2020, ki velja za enega najbolj prestižnih raziskovalnih programov Evropske komisije. Vodja projekta dr. Mateja Sedmak. Foto: Radio Koper/Lea Širok Foto:

V projekt, vreden dobrih 2,8 milijona evrov, je vključenih 15 partnerjev iz 12-ih evropskih držav, od Islandije do Velike Britanije, Španije, Cipra, Portugalske in Slovenije.

Na Inštitutu za družboslovne študije koprskega ZRS-ja so pri oblikovanju zahtevnega projekta v središče raziskovanja postavili otroka migranta. Pri tem so šli še korak dlje od otroku prijaznega pristopa, ki je sicer že uveljavljen, denimo pri oblikovanju šolskih integracijskih politik.

Otroci migranti bodo tako med drugim pridobili znanja in kompetence, s katerimi se bodo lahko učinkovito vključili v družbo, obenem pa bodo ocenjevali raziskovalno delo, pojasnjuje vodja projekta dr. .

"Kritično bodo ovrednotili, ali delamo dobro ali ne. S tem namenom imamo predvidene nadzorne odbore otrok migrantov v vseh državah, ki bodo evalvirali vse naše delo od začetka do konca."

Projekt je zastavljen širokopotezno, segel bo čez meje Evropske unije. Terensko delo bo potekalo v desetih državah. V Franciji, Italiji, Turčiji, Grčiji in na Poljskem bodo vanj vključeni otroci v migrantskih kampih. V Sloveniji in drugih sodelujočih državah pa migranti osnovnošolci in srednješolci. Prav tako ne bodo pozabili na otroke migrante, ki so v določeni državi morda že več let in so zgolj navidezno integrirani, poudarja Sedmakova.

"Radi bi slišali njihove zgodbe, njihove pripovedi, njihovo izkušnjo o tem., kaj so v preteklosti morda pogrešali, kaj so pričakovali, kaj menijo, da bi bilo dobro in boljše za uspešnejšo integracijo, in pa kam od tukaj naprej, zato da bi resnično lahko na dolgi rok govorili o integriranih priseljencih."

To je seveda pomembno vprašanje celotne družbe. Zato bodo v okviru projekta naslovili tudi šolske in lokalne skupnosti. A tudi starše otrok migrantov, ki so ključni za njihovo uspešno ali neuspešno integracijo.

Lea Širok