Radio Koper se je prvič oglasil 24. maja 1949 kot Radio jugoslovanske cone Trsta - Radio Trieste zona Jugoslava, redno pa je začel oddajati dan kasneje. Bil je last podjetja D.D. Radiofonia S.A., ki ga je ustanovila takratna jugoslovanska vojaška uprava Cone B bivšega Svobodnega tržaškega ozemlja. Po ukinitvi STO se je leta 1954 združil z Radiem Ljubljana ter se preimenoval v Radio Koper oziroma kasneje v Radio Koper - Capodistria. Do leta 1954 je oddajal program v slovenščini, italijanščini in hrvaščini. Od 1954 do 1979 je bil program pretežno v italijanščini, dva kratka slovenska bloka sta bila le v jutranjem in večernem času. Leta 1979 sta se programa ločila in dobila vsak svojo oddajniško mrežo. Leta 1980 je začel delovati studio Nova Gorica, leta 1992 pa je bil program v slovenščini razširjen v lastni celodnevni program. Radio Koper - Capodistria je kot obmejna in manjšinska radijska postaja v zgodovini tega območja odigral izredno pomembno vlogo pri zbliževanju sosednjih narodov, posebej v času hladne vojne. Dolga leta je bil ena izmed treh najbolj poslušanih radijskih postaj v Italiji, njegov signal pa je segal celo do obal Afrike. Po osamosvojitvi Slovenije je Radio Koper postal organizacijska enota RTV Slovenija, ki je ukinila oddajniški sistem v Italiji in čezmejni program preusmerila v manjšinski in regionalni.

Radio Koper
Ulica OF 15
6000 Koper

Tel: 05 668 50 50
E-mail: radio.koper@rtvslo.si

Radio Koper Foto: Alan Radin
Radio Koper Foto: Alan Radin