Spreminja se postopek oddajanja vlog za podaljševanje nekaterih pravic na centrih za socialno delo Foto: Radio Koper
Spreminja se postopek oddajanja vlog za podaljševanje nekaterih pravic na centrih za socialno delo Foto: Radio Koper

Tisti, ki imajo že veljavno pravico za otroški dodatek, državne štipendije, znižano plačilo vrtca, subvencijo malice ali kosila, jim ni več potrebno oddati vloge. Po novem o podaljšanju odloča center za socialno delo po uradni dolžnosti. iz centra Južna Primorska:

»Pozorni pa morajo biti tisti, ki želijo prvič uveljavljati določeno pravico, na primer tisti, ki nimajo trenutno veljavnega otroškega dodatka in bi ga želeli uveljaviti ali ko grejo otroci prvič v vrtec. Takrat pa je potrebno vlogo oddati. Hkrati je potrebno sporočiti vse spremembe.«

Centri za socialno delo iz Kopra, Izole, Pirana in Sežane so se oktobra združili, kljub reorganizaciji in težavam z informacijskim sistemom v centru Južna Primorska večjih zamud pri izdajanju odločb ne beležijo, še dodaja Erika Tul Skok:

»Kar se tiče vlog, ki so bile oddane še po starem v mesecu avgustu in septembru, predvsem so bili to otroški vrtci in štipendije, so do sedaj skoraj že vse zaključene

Prejemniki denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka pa morajo oddati vlogo, če želijo podaljšati pravico, ki jim poteče s koncem decembra ali če prvič uveljavljajo to pravico. Prejemnikov te pomoči je v Centru Južna Primorska okrog 4000.

Tjaša Lotrič