Foto: BoBo
Foto: BoBo

ZBIRANJE LJUDI

Zbiranje ljudi je prepovedano. Velja tudi splošna prepoved prireditev, shodov, porok in verskih obredov, pri čemer pa minister, pristojen za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, lahko dovoli sklenitev zakonskih in partnerskih zvez. Izvajanje verskih obredov z omejenim številom navzočih vernikov dovoljuje odlok o uresničevanju kolektivne verske svobode.

UPORABA ZAŠČITNIH MASK

Nošenje mask je še vedno obvezno v zaprtih prostorih, na prostem pa le takrat, ko ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra. Prav tako maske ni treba nositi osebam, ki izvajajo individualno športno vadbo, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 3 metre.

GIBANJE LJUDI PO DRŽAVI

Nočne omejitve gibanja ne bo več. Ostaja prepoved prehajanja med statističnimi regijami, razen v primeru izjem: prihod na delo, opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti, odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje, varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter zdraviliškega zdravljenja, dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev, dostop do storitev za nujne primere, dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona, dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami, dostop do trgovin ali storitev, če so v drugi statistični regiji
bližje ali jih v domači regiji ni, izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču za člane istega gospodinjstva, potovanja oseb z namenom tranzita čez statistično regijo, v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Republiki Sloveniji, nujno vzdrževanje groba.

Uveljavljanje navedenih izjem velja tudi za ožje družinske člane posameznika in člane skupnega gospodinjstva, kadar potujejo skupaj. Posameznik mora imeti sicer pri sebi dokazilo, s katerim izkaže upravičenost uveljavljanja izjeme in lastnoročno podpisano čitljivo izjavo, v kateri poleg podatkov potujočih zapiše še cilj in razlog potovanja, navedbo, da jim ni bila odrejena karantena, ter navedbe, da se zaveda omejitev odloka in kazenske ali odškodninske odgovornosti zaradi morebitnega neupoštevanja predpisov.

Ne glede na to pa lahko posameznik prehaja med regijami, če:
- ima negativni rezultat testa PCR, ki ni starejši od 48 ur od odvzema
brisa,
- ima potrdilo, da je prebolel covid-19 več kot 21 dni in manj kot šest
mesecev nazaj ali
- ima dokazilo o cepljenju proti covidu-19, ki dokazuje, da je od prejema
drugega odmerka cepiva proizvajalcev Biontech in Pfizer preteklo najmanj
sedem dni ali proizvajalca Moderne najmanj 14 dni, oziroma od prejema
prvega odmerka cepiva AstraZenece najmanj 21 dni.

Foto: BoBo
Foto: BoBo

ŠOLE

Vrtci se odpirajo za vse otroke, v šole pa se vračajo vsi učenci in dijaki zaključnih letnikov srednjih šol.

Dijaki prvih treh letnikov se bodo šolali po modelu C, kar pomeni, da se bo polovica oddelkov prvih treh letnikov srednjih šol en teden šolala v šoli, druga polovica pa na daljavo, naslednji teden pa se bodo zamenjali.

Na višjih strokovnih šolah, univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih so omogočeni izpiti in seminarji do največ deset študentov, laboratorijske vaje in individualni pouk.

V glasbenih šolah je dovoljen individualni pouk ter izvedba pouka baleta in sodobnega plesa, ob pogoju, da je med udeleženci zagotovljena medsebojna razdalja vsaj dva metra.

Maske so povsod v šoli obvezne za učenke in učence od 6. do 9. razreda, za zaposlene ter za dijake in študente, otroci od 1. do vključno 5. razreda pa maske nosijo v skupnih prostorih ter pri gibanju po šoli. Za vse učence in dijake nošnja mask ni več obvezna pri pouku športa. Zaposleni v zavodih se enkrat tedensko testirajo s hitrimi testi, razen če so cepljeni ali so preboleli covid-19.

 Foto: Reuters
Foto: Reuters

TRGOVINE IN OSTALE DEJAVNOSTI

Brez pogoja testiranja za zaposlene lahko dejavnosti opravljajo: lekarne, bencinski servisi, bančne storitve, geodetske storitve, pošta, dostavne službe, dimnikarske storitve, gradbena dela in storitve na prostem brez stika s potrošniki, osebni prevzem blaga, hrane ali pijače na prevzemnih mestih, čistilni servisi in čistilnice, servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles, druge servisne delavnice ter storitve izdelave, vzdrževanja in montaže, druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja.

Pod pogojem rednega testiranja zaposlenih se lahko opravljajo: trgovinske dejavnosti, storitve nepremičninskega posredovanja, storitve higienske nege (frizerske, kozmetične dejavnosti in dejavnosti salonov za nego telesa, pedikura, manikura), individualne nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve, individualne storitve strokovnega oz. poslovnega izobraževanja in usposabljanja, storitve turističnih agencij, storitve salonov za nego živali.

GOSTINSKA DEJAVNOST

Brez pogoja testiranja za zaposlene je dovoljeno ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom na daljavo, opravljanje dejavnosti priprave in strežbe jedi ter pijač v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene oziroma varovance ali za dostavo končnim potrošnikom. Pri tem je treba zagotoviti minimalni stik med uporabniki teh storitev ter upoštevanje vseh higienskih priporočil.

JAVNI PROMET

Za voznike in potnike velja obvezna uporaba obrazne zaščitne maske. Vozniki se morajo enkrat tedensko testirati na okužbo z novim koronavirusom, enako velja za spremljevalno osebje v javnem prevozu oseb v železniškem prometu. Testiranje tudi zanje ni potrebno, če so bili cepljeni proti covidu-19 ali so ga preboleli. Avtošole lahko delujejo pod pogojem tedenskega testiranja tako udeležencev kot inštruktorjev.

Foto: PZS/Matjaž Šerkezi
Foto: PZS/Matjaž Šerkezi

ŠPORT IN REKREACIJA

Brez prisotnosti gledalcev so dovoljena uradna športna tekmovanja na nacionalni ravni za članske, mladinske in kadetske kategorije, na evropski (evropski pokali ...) oziroma mednarodni ravni (alpska hokejska liga, košarkarska liga Aba, rokometna liga prvakov ...) in velike mednarodne športne prireditve.

Treningi so dovoljeni vrhunskim športnikom olimpijskega, mednarodnega in svetovnega razreda. Vadba je dovoljena tudi poklicnim športnikom, ki so starejši od 15 let in so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu za šport. Treningi športnikov so dovoljeni le, če se izvajajo v obliki t. i. mehurčkov oziroma zaprtih oziroma fizično ločenih skupinah.

Dovoljeni so tudi treningi preostalim registriranim športnikom, ki niso zajeti v zgoraj naštetih skupinah, če se izvajajo individualno ali pod vodstvom strokovnega delavca v športu, ter brezkontaktna športna vadba v skupinah do deset vadečih. Pri izvajanju vadbe športnikov v skupinah je potrebno neprekinjeno vzdrževati vsaj dva metra medosebne razdalje.

SMUČIŠČA

Dovoljeno je obratovanje žičniških naprav in njim pripadajočih smučarskih prog v skladu s priporočili NIJZ in pod pogojem, da upravljavec naprav zagotovi hitro testiranje na novi koronavirus na vstopni točki na smučišče ali če stranke upravljavcu naprav predložijo negativni rezultat največ sedem dni starega hitrega ali PCR-testa. Otroci do vključno 12. leta
starosti v spremstvu staršev testa ne potrebujejo. Testiranje tudi ni potrebno za osebe, ki so prebolele covid-19 ali so bile cepljene.

KULTURA, ZABAVA

Znova se bodo odprle knjižnice, muzeji in galerije ter storitve ponujanja dostopa in ogleda kulturne dediščine brez organiziranega vodenja na ograjenih odprtih javnih površinah z nepremično kulturno dediščino. Zaprte ostajajo kinodvorane in diskoteke.

VERSKI OBREDI

Obiskovanje verskih obredov je znova dovoljeno ob navzočnosti vernikov, če je možno zagotoviti minimalni možni stik med udeleženci, redno prezračevanje, nošenje zaščitnih mask, prepoved petja in razkuževanje rok. Pri tem velja omejitev števila oseb, in sicer na enega udeleženca ali skupino iz istega gospodinjstva na 30 kvadratnih metrov.

Foto: BoBo/Borut Živulović
Foto: BoBo/Borut Živulović

GIBANJE MED DRŽAVAMI

Osebo, ki v Slovenijo prihaja iz območja, ki je na rdečem seznamu (na njem so trenutno vse sosednje države), se napoti v karanteno, razen če:
- ima negativni rezultat testa PCR, ki ni starejši od 48 ur od odvzema
brisa in je opravljen v državi EU, državi schengenskega območja, Veliki
Britaniji ali Združenih državah Amerike,
- ima potrdilo, da je prebolel covid-19 več kot 21 dni in manj kot šest
mesecev nazaj ali
- ima dokazilo o cepljenju proti covidu-19, ki dokazuje, da je od prejema
drugega odmerka cepiva proizvajalcev Biontech in Pfizer preteklo najmanj
sedem dni ali proizvajalca Moderne najmanj 14 dni, oziroma od prejema
prvega odmerka cepiva AstraZenece najmanj 21 dni.

Tudi tu vejajo številne izjeme. Več na https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/prehajanje-meja/