Biblijski stolp v Mardukovem središču na zahodu Babilona je predstavljal pot med zemljo in nebom. Foto: Wikipedia Commons
Biblijski stolp v Mardukovem središču na zahodu Babilona je predstavljal pot med zemljo in nebom. Foto: Wikipedia Commons

Slovar slovenskih frazemov nam pomena razlaga tako:
Frazem 'babilonski stolp' se v svojemu dobesednemu pomenu nanaša na biblijski mit o večjezičnosti človeka, pomeni pa 'kaos, zmedo, zmešnjavo'. Biblijski stolp v Mardukovem središču na zahodu Babilona je bil stopničast stolp, ki naj bi segal vse do neba. Predstavljal je torej pot med zemljo in nebom. S stolpom je povezanih veliko mitov in pripovedk, tudi o babilonski zmešnjavi jezikov, iz katere verjetno izhaja tudi pomen obravnavanega frazema.

Ste se znašli v jezikovni zagati?

Tokratno besedilo je pod mentorstvom doc. dr. Jane Volk z Oddelka za slovenistiko Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem v Kopru pripravila Ana Kodela, študentka Medkulturnega jezikovnega posredovanja. Jezikovna vprašanja lahko pošljete na e-naslov: slovenistika@fhs.upr.si.

Slovenski frazem ima veliko tujejezičnih ustreznikov, angleški ustreznik se glasi 'the tower of Babel', francoski ustreznik 'la tour de Babel', srbsko-hrvaški pa 'babilonska kula'.

Frazem 'babilonska sužnost' izhaja iz zgodovinskega dogodka sedemdesetletnega izgnanstva Izraelcev v Babilonu, na katerega se nanaša pomen frazema, in sicer 'dolgotrajne težke življenjske razmere'.

Frazema lahko uporabimo npr. v povedih:
"Evropa je z vsemi svojimi jeziki en babilonski stolp."
"Pouk na daljavo je za srednješolce babilonska sužnost."