Foto: Mestna občina Koper
Foto: Mestna občina Koper

"V soboto bom šel v gasilni dom."

"V soboto bom šel v gasilski dom."


Ko naletimo na temo o gasilcih oz. gasilstvu, pogosto slišimo ali preberemo oba izraza. Pri pogovoru z različni ljudmi sem na oba izraza naletela približno enako pogosto, morda je nekoliko bolj uveljavljen izraz gasilski dom.

V korpusu Gigafida je večkrat uporabljen izraz gasilski dom, a poglejmo dva primera iz Gigafide:

"Nov gasilski dom so zgradili leta 1930 [...]." in

"[...] ob tej priložnosti bodo slovesno odprli obnovljeni gasilni dom."

Oba izraza sta rabljena na enak način, v povedih s precej podobnima pomenoma.

Torej, raba katerega izraza je ustreznejša?

V spletni jezikovni svetovalnici ZRC SAZU nam jasno odgovorijo: izraz gasilni dom je staro poimenovanje za stavbo, ki služi shranjevanju gasilskega orodja in vozil. Slovenski jezikovni priročniki, kot so npr. SSKJ2, slovar SP 2001, nas usmerjajo k rabi izraza gasilski dom. To lahko pojasnimo s tem, da se pridevnik gasilen nanaša na gašenje, npr.: Gasilci so za gašenje začetnega požara uporabili gasilni aparat. Pridevnik gasilski pa se nanaša na gasilce, npr. gasilska čelada, gasilsko vozilo in tudi gasilski dom, saj je to stavba, v kateri gasilci shranjujejo svojo opremo in vozila.

Zdaj torej vemo, da bomo šli oktobra, ki velja za mesec požarne varnosti, na ogled gasilskih in ne gasilnih domov.Tokratno besedilo je pod mentorstvom dr. Jane Volk z Oddelka za slovenistiko Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem v Kopru pripravila Anja Kolar, študentka 3. letnika slovenistike.

Jezikovna vprašanja lahko pošljete na e-naslov: slovenistika@fhs.upr.si.