Foto: Radio Si
Foto: Radio Si

"Turistične bone smo zapravili na glampingu."

"Turistične bone smo zapravili v glamping hiškah."

Spletni portal Fran navaja, da se besedo glamping lahko uporablja kot samostalnik ali kot pridevnik. Če besedo glamping uporabimo kot samostalniško besedo, ta pomeni taborjenje v razkošno urejenem, opremljenem, vnaprej pripravljenem šotoru, premični hišici ali pa prostor za tak način taborjenja. Na počitnice smo odšli na glamping.
Besedo glamping lahko uporabimo tudi kot pridevnik. V tem primeru beseda glamping pomeni tak, ki je namenjen za taborjenje v razkošnem šotoru ali hišici, npr. Na počitnice smo odšli v glamping šotor, glamping hišico.Po navedbah Jezikovne svetovalnice je pregled slovenskega besedišča v novejših medijih pokazal, da jepridevnik glampinški že uveljavljen in da naj pišoče na njegov obstoj opozorimo. Te besede zaenkrat še ne najdemo v Slovarju slovenskega jezika ali v Slovenskem pravopisu, torej še ni normirana, kljub temu pa jo lahko uporabljamo.
Počitnice smo preživeli v glamping hiškah ali počitnice smo preživeli v glampinških hišicah.

Ustrezni sta obe rabi.

Poglejmo še nekaj pravilnih primerov rabe:
– Letos je precej popularen glamping turizem.
– V Mozirju je bilo odprtje glampinških hišic.
– Vabljeni v nove glamping namestitve.
– Za glamping so nam ponudili odlično ceno.
– Ste pripravljeni na nove glamping oddihe?

Tokratno besedilo je pod mentorstvom dr. Jane Volk z Oddelka za slovenistiko Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem v Kopru pripravila Maša Zidar, študentka 3. letnika medijskih študijev. Jezikovna vprašanja lahko pošljete na e-naslov: slovenistika@fhs.upr.si.

Rubriki lahko v živo prisluhnete vsak četrtek ob 7.30, posnetku pa na spodnji povezavi:

Radio Koper in Univerza na Primorskem že nekaj let uspešno sodelujeta pri pripravi radijske oddaje Kotiček za jeziček