Na vrhu poslopja občinske palače v Trstu je širok stolp z uro, pred katero bijeta čas Mihec in Jakec. Foto: Wikipedia
Na vrhu poslopja občinske palače v Trstu je širok stolp z uro, pred katero bijeta čas Mihec in Jakec. Foto: Wikipedia

V 60. in 70. letih 20. stoletja so Istranke z željo po dodatnem zaslužku začele delati kot gospodinjske pomočnice v Trstu. Tako je nastal splošno znani rek, da "ena drži gor tri kantone od hiše, četrtega pa osel", kar pomeni, da ima prav žena glavno vlogo pri skrbi za dom in družino. O njihovem težaškem delu v Trstu pričata tudi frazema "delati za dušo spustit" in "delati kot blago ali živina", ki pomenita zelo veliko, naporno in vztrajno delati. Hitrost, posebno pri njihovem delu, se je primerjalo z naravnimi pojavi, npr. "iti kot temporal", kar pomeni kot nevihta, ali "iti kot šajeta oziroma šilur", izraza, ki pomenita biti hiter kot strela.

Poleg tega na urnost in živahnost istrskih žensk kažeta frazema "biti kot žventola", kar pomeni pahljača, in "biti kot žvejolin", kar pomeni budilka. Njihovo delo je zajemalo tudi pranje perila za italijanske družine, o čemer priča frazem "prati laški gvant", oz. prati italijanske obleke.

Včasih so Istranke v Trstu kaj prodajale in znalo se je zgoditi, da niso prodale ničesar in so ostale brez zaslužka. Ta dogodek opisujeta dva sinonimna frazema, "iti v Trst gledat na uro" in "iti v Trst gledat Mihca in Jakca".

Tokratni rubriki Kotiček za jeziček lahko prisluhnete tukaj.

Tokratno besedilo je pod mentorstvom doc. dr. Jane Volk z Oddelka za slovenistiko Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem v Kopru pripravila Demi Milovanović, študentka podiplomskega študijskega programa Jezikovno posredovanje in prevajanje. Jezikovna vprašanja lahko pošljete na e-naslov: slovenistika@fhs.upr.si.