Foto: AP
Foto: AP

Zagotovo ste se kdaj znašli v kakšni situaciji, kjer ste bili na kupu z drugimi ljudmi bodisi na avtobusu bodisi na koncertu. V takšnih situacijah dostikrat slišimo, da smo 'stisnjeni kot sardine'. SSF razlaga ta frazem kot: nagneten / naložen / natrpan kot sardine, stiskati koga / kaj kot sardine, stiskati se kot sardine, vse s pomenom ‘zelo se stiskati’. Ta vsem zelo znan frazem se nanaša na tradicionalno hrano Istre. Že od nekdaj pa ima v Istri pomembno vlogo tudi sol. Ste že slišali, da kdo komu soli pamet?

Foto: Arhiv NUK
Foto: Arhiv NUK

Kako pa so ti frazemi sploh nastali? V knjigi Jezikovna podoba slovenske Istre, avtorice Karin Marc, si lahko pogledamo razlago. Janez Keber, slovenski jezikoslovec, razlaga nastanek 'na osnovi dejstva, da so sardine v konzervi tesno zložene. Preneseno na človeka in stvari se je tako razvil pomen, da se kdo, kaj kje zelo stiska, ga zelo stiskajo […]' Kaj pa sol? Sol kot temeljna začimba, preneseno pa metafora oz. simbol za umske sposobnosti, je tudi sestavina slovenskih knjižnih in hrvaških narečnih frazemov: prim. imeti kaj [več] soli v glavi: ‘biti bistroumen, pameten’ ali, bog naj da eno mrvo soli komu: bog daj pameti komu. (SSF 881)

Sol povezujemo tudi z zgodbo Martina Krpana, pojmovana je kot nekaj dragocenega. Vendar pa sol povezujemo tudi z revščino. Ne imeti nanka soli v hiši pomeni, da je nekdo reven. Kdor ni imel dovolj denarja, da bi kupil sol, je moral biti res zelo reven. Z besedo sol v istrskih frazemih lahko izražamo tudi to, da nekaj delamo zaman. Npr. hitavat sol v morje. V knjižni slovenščini poznamo podoben frazem, nositi vodo v Savo. Ta frazem si lahko razlagamo tako: če nekaj nosimo tja, kjer je tega že veliko, delamo to zaman.

Tokratno besedilo je pod mentorstvom doc. dr. Jane Volk z Oddelka za slovenistiko Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem v Kopru pripravila Marija Shoposka, študentka podiplomskega študijskega programa Jezikovno posredovanje in prevajanje.
Jezikovna vprašanja lahko pošljete na e-naslov: slovenistika@fhs.upr.si.

Kotiček za jeziček je na sporedu vsak četrtek ob 7.30