Foto: EPA
Foto: EPA

Nekateri samostalniki so nekoliko skrivnostni in neradi razkrijejo svoj spol. Tak primer je samostalnik ‘vodja’:
Pogovarjali smo se z vodjo tehničnega oddelka.
Smo se pogovarjali z moškim ali žensko?

Samostalnik vodja se je v rabi uveljavil tako za moški kot za ženski spol, a starejši normativni priročniki tega še niso izkazovali, saj v prvi izdaji Slovarja slovenskega knjižnega jezika in v Slovenskem pravopisu iz leta 2001 ni oblike za ženski spol. Novi Slovar slovenskega knjižnega jezika (2014) in ePravopis (2014) pa sta prinesla podatek, da je samostalnik vodja sprejemljiv in rabljen tudi za ženski spol.

Kako naj torej vemo, katerega spola je beseda vodja?

Če besedo uporabljamo za žensko osebo, prilagodimo tudi pridevnik, torej:
umetniška vodja Marinka Poštrak, moška oblika pa je umetniški vodja Marko Bratuš.

Enako pravilo velja, če besedo vodja uporabljamo v povezavi z glagolom, torej uporabimo obliko za ženski spol:
Vodja je bila uspešna. Vodji sta bili uspešni. Vodje so bile uspešne.
Oblike za moški spol pa so: Vodja je bil uspešen. Vodji sta bila uspešna. Vodje so bili uspešni.

Brez ustrezne rabe pridevnika ali glagola pravzaprav ne moremo vedeti, ali gre za samostalnik moškega ali ženskega spola.
Zanimiv je primer ‘vodja Saša’ – gre za moškega ali žensko?
Primer “Vodji Saši sem pojasnil svoje pomisleke” je dvoumen, zato je priporočljivo, da:
- po prvi ženski sklanjatvi sklanjamo obe besedi, če je vodja Saša ženskega spola → Naši glavni vodji Saši sem pojasnila svoje pomisleke;
- po drugi moški sklanjatvi sklanjamo obe besedi, če je vodja Saša moškega spola → Našemu glavnemu vodju Saši sem pojasnila svoje pomisleke.

Izraz vodja se torej lahko uporablja za oba spola, spol pa bo viden iz sklona samostalnika oziroma iz oblike pridevnika in glagola, ki stojita ob samostalniku.

Tokratno besedilo je pod mentorstvom dr. Jane Volk z Oddelka za slovenistiko Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem v Kopru pripravila Anastasiia Khusenova, študentka 1. letnika študijske smeri Medkulturno jezikovno posredovanje. Jezikovna vprašanja lahko pošljete na e-naslov:slovenistika@fhs.upr.si.