Foto: Televizija Slovenija, zajem zaslona
Foto: Televizija Slovenija, zajem zaslona

Jelko Kacin je bil vladni govorec.

Jelko Kacin je bil vladni govornik.

V današnjih časih velikokrat pridemo do polemike, kako poimenujemo osebo, ki sporoča odločitve vlade, ali osebo, ki je v vladi zadolžena za komuniciranje z javnostjo – vladni govornik ali govorec? Odgovor lahko najdemo v jezikovnih svetovalnicah Leemeta in ZRC SAZU. Pri iskanju primerov sem si pomagala s spletnim korpusom Gigafida.
Slovar slovenskega knjižnega jezika oba izraza označi kot sinonima. Sinonim pomeni, da imata besedi skoraj enak pomen.

Spletni korpus Gigafida za besedo govórnik navaja naslednje primere: poslušajte govornika na zboru za republiko, slavnostni govornik, ni jim uspelo najti drugega govornika, na prireditvi je nastopilo več govornikov.To naj bi bila oseba, ki zna spretno govoriti, pripovedovati.

Za besedo govórec pa navaja naslednje primere: bil je sijajen in prepričljiv govorec, govoriti znamo vsi, le redki pa so tudi dobri govorci, govorec s specifičnim interesom nikoli ne izjavlja istega kot govorec brez interesa, duhovit in glasen govorec.

Ti primeri se nanašajo na osebo, ki govori, pripoveduje, je oseba, ki je spretna pri pogovoru, komunikaciji … Lahko pa je to oseba, kiizraža, posreduje določeno besedilo z govorjenjem: ta dramska igra zahteva zlasti govorce, vodja programa je dober govorec.

Ob izbruhu epidemije koronavirusne bolezni je bil uradni govorec kriznega štaba Vlade Republike Slovenije Jelko Kacin.
Torej: kdo je govornik in kdo govorec?

Podani razlagi iz SSKJ nam ne povesta dovolj, da bi v določenem primeru znali pravilno uporabiti besedi, saj sta si med seboj pojmovno zelo blizu. V Sprotnem slovarju slovenskega jezika je zapisano, da:

Govorec je "tisti, ki predstavlja, zastopa kak organ, organizacijo ali posameznika z neposrednim podajanjem njegovih stališč in odločitev v javnosti." Npr.: vladni, uradni govorec, govorec ministrstva za zunanje zadeve.

Izraz govornik se pogosteje uporablja skupaj s pridevnikom slavnostni: slavnostni govornik. Če povzamemo, vladni govorec je zato, ker nam podaja, kakšne namene ima z nami vlada, ne govori nič slavnostno. Če pa nastopi na kakšni obletnici, proslavi itd., pa je slavnostni govornik. Če izraza zamenjamo, ni nič nerazumljivega ali spornega, npr. vladni govornik in slavnostni govorec.

Jelko Kacin je bil vladni govorec, naslednje leto bo na obletnici imel govor, zato bo slavnostni govornik.

Tokratno besedilo je pod mentorstvom dr. Jane Volk z Oddelka za slovenistiko Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem v Kopru pripravila Meta Stergar, študentka 3. letnika slovenistike. Jezikovna vprašanja lahko pošljete na e-naslov: slovenistika@fhs.upr.si

Jezikovne dileme odpravljamo v rubriki Kotiček za jeziček