Foto: Radio Koper/google
Foto: Radio Koper/google

V laboratoriju pripravljajo nov kemijski poskus.

Bala se je težkega preizkusa.

Danes bomo pisali pisni poizkus znanja.

Imate zadrego pri uporabi besed poskus, preizkus in poizkus? So sopomenke? Kdaj se uporabljajo kot eksperiment, kdaj kot preverjanje znanja v šoli? V današnji rubriki Kotiček za jeziček bomo razpravljali o poskusih in preizkusih.

Raziščimo besede na spletnem portalu Fran.

Naprej poglejmo besedo poskus. SSKJ2 navaja, da je: »poskús tudi poizkús:

"Prvi znanstveni postopek, s katerim se kaj ugotovi ali dokaže: poskus na prostovoljcih; potek poskusa / delati poskuse / s poskusom dokazati [...]; fizikalni, kemični poskus; laboratorijski poskus [...]."

Torej, besedi poskus in poizkus se pomensko ne razlikujeta. Sta pa neenakovredni dvojnici, med njima je kvalifikator tudi. To pomeni, da se druga navedena beseda v knjižnem jeziku manj uporablja ali se taka oblika šele uveljavlja. Poskus je na prvem mestu, poizkus pa na drugem.
Drugi jezikovni priročnik, Slovenski pravopis iz leta 2001, predvideva le besedo poskus. Dodajmo še razlago iz Sinonimnega slovarja, ki ob besedi poskus navaja dve sopomenki ali sinonima. To sta eksperiment in poizkus.

Obenem smo pregledali še besedo poizkus, a vseeno poglejmo, kaj zanjo pravijo jezikovni priročniki. Tako pravopis kot SSKJ nas usmerita k besedi poskus.

Čaka nas še pregled besede preizkus.

Pri besedi preizkús (tudi preskús) SSKJ2 navaja, da je to: "postopek, s katerim se kaj ugotovi: prebiti, prestati je moral nevaren preizkus; biološki, fizikalni preizkus; računski preizkus trdnosti / delati preizkus / preizkus za ugotovitev nosečnosti / glagolnik od preizkusiti: preizkus cepiva; preizkus motorja / preizkus znanja učencev / testi za preizkus znanja." Sopomenka je beseda test.

Pomenska razlaga treh besed je podobna; vse tri pomenijo postopek, s katerim se kaj ugotovi, s to razliko, da poskus in poizkus uporabljamo za znanstvene poskuse, eksperimente; besedo preizkus pa, ko imamo v mislih test.

Zaključimo lahko, da besedi poskus in poizkus uporabljamo kot sopomenki v primerih:

V laboratoriju pripravljajo nov kemijski poskus.

Zgodovinski poizkus je spremenil človekov pogled na svet.

Z njima smo hoteli izpostaviti znanstveni poskus, pri katerem smo nekaj ugotovili in dokazali. Besedo preizkus pa bi uporabljali v naslednjem primeru:

Danes bomo pisali pisni preizkus znanja, besedo bi lahko zamenjali z besedo test.

Tokratno besedilo je pod mentorstvom dr. Jane Volk z Oddelka za slovenistiko Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem v Kopru pripravila Anika Velišček, študentkadrugostopenjskega pedagoškega programa Slovenistika. Jezikovna vprašanja lahko pošljete na e-naslov: slovenistika@fhs.upr.si.