Foto: BoBo
Foto: BoBo

Slovenski pravopis 2001 pravi, da sta oba načina zapisa pravilna, saj gre za prosti varianti. Ampak, ali katera od dveh variant uživa večji 'ugled' od druge? Je raba katere od dveh bolj priporočljiva? Odgovor je da. Pravopisni slovar namreč postavlja kot nadrejeno pisno različico na prvo mesto vse variante z v-jem, torej volivec, upravljavec in razstavljavec. Zapisa obeh različic, tako z v-jem kot z l-jem, sta torej pravilna, vendar pravopisni slovar pri pisanju priporoča rabo različic z v-jem.

Kako pa te besede preberemo? Se preberejo drugače, če so zapisane z l-jem ali v-jem? To je odvisno od sklona in tudi spola. Ko imamo samostalnik moškega spola v imenovalniku, npr. upravljavec ali upravljalec, besedo vedno preberemo tako, kot smo jo zapisali, torej preberemo /v/ ali /l/. Ko pišemo, se l ali v ohranita tudi v vseh drugih sklonih, le da ju preberemo kot /u̯/.

Poglejmo primer za zapis z l-jem – najprej boste besedo slišali v imenovalniku, nato pa v rodilniku: "Razstavljalec [izgovor: /l/] nas je na lanskem sejmu navdušil s svojo naravno kozmetiko, vendar tega razstavljalca [izgovor: /u̯/] letos ni bilo."

Enako je za varianto z v-jem, ki jo boste najprej slišali v imenovalniku, nato pa v dajalniku: "Razstavljavec [izgovor: /v/] se predstavlja skupaj s poslovnimi partnerji in temu razstavljavcu [izgovor: /u̯/] ne zmanjka novih poslovnih idej."

Pri ženskem spolu ni nič drugače pri varianti z l-jem, kjer /l/ izgovorimo v imenovalniku, v vseh ostalih sklonih pa preberemo kot /u̯/: "Banka je upravljalka [izgovor: /l/] osebnih podatkov svojih komitentov in dolžnost upravljalke [izgovor: /u̯/] je, da jih seznani z njihovimi pravicami."

Ko pa zapišemo žensko varianto z v-jem, jo kot /u̯/ preberemo že v imenovalniku. Primer: "Letošnja sestavljavka [izgovor: /u̯/] izpita je bila zelo stroga, zato se mi je kar kolcalo po lanski sestavljavki [izgovor: /u̯/]." Tako v imenovalniku kot v mestniku je sestavljavka torej zapisana z v-jem, ki pa se v vseh sklonih, tudi imenovalniku, prebere kot /u̯/.

Od izgovora se vrnimo k zapisu besed. Odgovorili bomo na vprašanje, katero varianto se pogosteje uporablja v slovenskih pisnih besedilih. Korupus Gigafida 2.0 kaže na skoraj dvakrat pogostejšo rabo različic z v-jem, tako pri moškem kot pri ženskem spolu. Beseda upravljavec je rabljena 16.501-krat, upravljalec pa 8.717-krat. Upravljavka je rabljena 241-krat, upravljalka pa 125-krat.

Če za konec povzamemo: ko se odločate za en ali drugi zapis, pravopisna pravila priporočajo izbiro različice z v-jem, torej upravljavec ali upravljavka, volilvec ali volivka. Temu pritrjuje tudi raba.

Poudarimo pa naj, da se priporoča dosledna raba ali ene ali druge različice v besedilu. To pomeni, da skozi celotno besedilo pišemo samo eno različico besede, za katero smo se odločili, npr. samo upravljavec z v-jem in nikar ne mešamo različnih variant znotraj enega besedila. Če v besedilu omenjamo različne besede, na primer pišemo o upravljavcu in razstavljavcu, pa pazimo, da ohranimo enoten zapis vseh – da torej vse pišemo ali z v-jem ali z l-jem.

Tokratno besedilo je pod mentorstvom dr. Jane Volk z Oddelka za slovenistiko Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem v Kopru pripravila Tanja Žuvela, študentka Slovenistike. Jezikovna vprašanja lahko pošljete na e-naslov: slovenistika@fhs.upr.si.