Foto: Radio Koper
Foto: Radio Koper

"Pred ki, ko, ker, da, če, vejica skače." Ta rek zagotovo poznate. Pravilo drži, a to še zdaleč ni vse, kar je treba vedeti o vejici. Kje bi v naslednji povedi, kjer ni nobenega veznika, vstavili vejico? "Delo, narejeno zadnjo minuto, ni nikoli kvalitetno." Gre za vejico, ki od ostale povedi ločuje t. i. polstavek.

Za polstavek je značilno, kar je v Enciklopediji slovenskega jezika zapisal Jože Toporišič, da ga je možno pretvoriti v levi prilastek. Spomnimo se začetne povedi: "Delo, narejeno zadnjo minuto, ni nikoli kvalitetno." Če polstavek: narejeno zadnjo minuto, pretvorimo v levi prilastek, bi dobili poved brez vejice: "Zadnjo minuto narejeno delo ni nikoli kvalitetno."

Če pa poved obrnemo, moramo vstaviti vejico. Torej: "Delo [vejica], narejeno zadnjo minuto [vejica], ni nikoli kvalitetno." Pomagamo si lahko tudi tako, da polstavek pretvorimo v podredni stavek. Torej: Delo [vejica], ki je narejeno zadnjo minuto [vejica], ni nikoli kvalitetno. Še en primer: "Zelenjava [vejica], pridelana na domačem vrtu [vejica], je najboljša." In preoblikovana poved brez vejice: "Na domačem vrtu pridelana zelenjava je najboljša." In še: "Zelenjava [vejica], ki je pridelana na domačem vrtu [vejica], je najboljša." Ker je polstavek možno pretvoriti v odvisni stavek, stoji vejica na obeh straneh polstavka. Ponovimo: "Zelenjava [vejica], pridelana na domačem vrtu [vejica], je najboljša."

Če je v povedi polstavek, moramo biti torej pozorni, da vstavimo obe vejici: pred začetkom in na koncu polstavka, ne pa zgolj na začetku, kar je pogosta napaka.

Pa še zadnji primer: "Današnja rubrika [vejica], imenovana Kotiček za jeziček [vejica], se bliža koncu."

Tokratno besedilo je pod mentorstvom dr. Vladke Tucovič Sturman z Oddelka za slovenistiko Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem v Kopru pripravila Marjeta Zgonc. Jezikovna vprašanja lahko pošljete na e-naslov: slovenistika@fhs.upr.si.

Kotiček za jeziček je na sporedu vsak četrtek ob 7.30