Foto: www.alesfevzer.com
Foto: www.alesfevzer.com

"Nekdanji košarkar Cibone Zdravko Radulović je pred leti igral v Grčiji."

Vsak drug bivši košarkaš vam bo ob priložnosti z veseljem pojasnil, da bi sam z lahkoto igral v ligi NBA."

Obe besedi najdemo v drugi izdaji Slovarja slovenskega knjižnega jezika, a nas slovar pri besedi košarkaš napoti na geslo košarkar. Oba izraza pa pomenita športnika, ki se ukvarja s košarko.
Leta 1950 je bila ustanovljena Košarkarska zveza Slovenije, Slovenski pravopis iz istega leta navaja samo oblika košarkar. V naslednjem pravopisu leta 1962 pa najdemo tudi obliko košarkaš, a s kvalifikatorjem, ki besede v knjižni rabi ne dovoljuje. Oba samostalnika, tako košarkar kot košarkaš, sta z navadno izpeljavo tvorjena iz istega samostalnika, in sicer iz samostalnika košarka, razlikujeta se le v obrazilih: -ar pri košarkarju in -aš pri košarkašu. Slednje, torej obrazilo -aš, pa naj bi nakazovalo na vpliv srbohrvaškega jezika. V zbornem jeziku je zato kot nevralen obveljal izraz košarkar, košarkaš pa je pogost v športnem žargonu. Rabo obeh besed smo preverili v korpusu Gigafida – beseda košarkaš je uporabljena 643-krat, beseda košarkar pa kar 63.960-krat.

Tokratno besedilo je pod mentorstvom dr. Jane Volk z Oddelka za slovenistiko Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem v Kopru pripravila študentka drugega letnika študijskega programa Medkulturno jezikovno posredovanje Nataša Panteva.

Jezikovna vprašanja lahko pošljete na e-naslov: slovenistika@fhs.upr.si.