Foto: MMC RTV SLO
Foto: MMC RTV SLO

SSKJ 2 navaja, da se oba pridevnika – tehnični in tehniški nanašata na tehniko. Poleg tega pa se pridevnik tehnični nanaša tudi na lastnosti nečesa glede na delovanje, uporabo (npr. tehnični podatki o avtomobilu) in na praktično uresničitev dela, naloge (npr. tehnično osebje, napaka).

Kotiček za jeziček

Tokratno besedilo je pod mentorstvom dr. Jane Volk z Oddelka za slovenistiko Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem v Kopru pripravila Anja Kolar, študentka 3. letnika slovenistike. Jezikovna vprašanja lahko pošljete na e-naslov: slovenistika@fhs.upr.si.

V jezikovni svetovalnici ZRC SAZU lahko preberemo, da se pridevnik tehniški veže s samostalniki, ki poimenujejo, določajo vrsto ustanov(npr. tehniška šola, tehniška založba, tehniški muzej) in vrsto izobraževanja na teh ustanovah (npr. tehniško izobraževanje, tehniški poklic). Pridevnik tehnični pa uporabljamo za vse ostalo, kar se nanaša na delovanje (npr. tehnični izdelek, tehnični izum, tehnično risanje).

V različnih terminoloških slovarjih, ki jih najdemo na portalu Fran, lahko najdemo različne besedne zveze s pridevnikom tehnični:medicinsko-tehnični pripomoček, tehnični izum, tehnični napredek, tehnični trener, tehnični sneg in tehnični zemljevid.
Besedne zveze s pridevnikom tehniški pa ne najdemo v nobenem od teh slovarjev.

V spletnem korpusu Gigafida lahko vidimo, da so večkrat rabljeni izrazi tehniški dan, tehniška šola in tehnično risanje.

Če posplošimo, kadar govorimo o šolah, fakultetah, muzejih, slovarjih, uporabljamo pred temi samostalniki pridevnik tehniški. Torej imamo tehniški muzej, tehniški dan.

Kadar pa imamo samostalnik, ki se nanaša na delo, pred njega postavimo pridevnik tehnični. Torej, tehnično risanje, tehnični izum.

Tako, zdaj vemo, da bodo imeli na tehniški šoli tehniški dan, kjer se bodo dijaki učili tehnično risanje.