Vodič predstavlja Kras. Foto: Radio Koper/Vesna Potočar Godnič
Vodič predstavlja Kras. Foto: Radio Koper/Vesna Potočar Godnič

Slovar slovenskega knjižnega jezika pri geslu vodník navede kar osem pomenov, pri geslu vodíč pa štiri. Izraza sta sinonimna v pomenih: 1. »kdor koga kam vodi«, 2. »kdor se poklicno ukvarja z vodenjem izletov, ogledov krajev«, 3. »knjiga, brošura s podatki, slikami, zemljevidi o krajih, znamenitostih« in 4. »kar komu omogoča, da kaj spozna, se s čim seznani«. Izraz vodnik ima še dodatne pomene 5. »žival, ki vodi trop, čredo«, 6. »kdor z zgledom, nasveti vodi koga«, 7. »kdor vodi (taborniški) vod« in 8. »žica ali drugače oblikovan električni prevodnik«, ki se uporablja v elektrotehniki.

V pomenu “kdor se poklicno ukvarja z vodenjem izletov”, slovar daje prednost izrazu vodič, v pomenu “knjiga s podatki o krajih, znamenitostih” pa izrazu vodnik.

Vodnik. Foto: PZS
Vodnik. Foto: PZS

Nekoliko drugače nam rabo izrazov za omenjene pomene predpisuje Slovenski pravopis: za človeka, ki se ukvarja z vodenjem izletov, kot tudi za knjigo o krajih in znamenitostih naj bi se uporabljal izraz vodnik, izraz vodič pa je odsvetovan. V Jezikovni svetovalnici pravopisni predpis utemeljujejo z razlago, da je pridevnik, ki ga uporabljamo v tem kontekstu, vodniški in ne vodičji, vodiški ali kaj podobnega, zato je po tej razlagi ustreznejše poimenovanje samostalnika vodnik.

Če podrobneje pogledamo ilustrativno gradivo v slovarju, ki nam kaže primere rabe izrazov, zasledimo, da nas slovar pri pomenu “kdor se (poklicno) ukvarja z vodenjem izletov, ogledov krajev” napoti na izraz vodič, pri pomenu “knjiga, brošura s podatki, slikami, zemljevidi o krajih, znamenitostih” pa nas napoti na izraz vodnik.

Tokratno besedilo je pod mentorstvom dr. Jane Volk z Oddelka za slovenistiko Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem v Kopru pripravila Martina Vuk, študentka drugega letnika študijskega programa Medkulturno jezikovno posredovanje.

Jezikovna vprašanja lahko pošljete na e-naslov: slovenistika@fhs.upr.si.