Foto: Radio Koper
Foto: Radio Koper

Če pogledamo v pravila Slovenskega pravopisa 2011, preberemo opozorilo, da se pika za podpisom ne postavi. Največkrat pa se napačna pika za podpisom pojavi v elektronskih sporočilih, npr.: Lep pozdrav Janko, in za podpisom postavimo piko. Čeprav gre za konec povedi, se tukaj pika ne piše. Piko na koncu povedi pišemo zgolj in samo, kadar je ime del povedi, npr.: Ime mi je Janko. V tem primeru je pika seveda potrebna.

Če nas kdaj zamika, da bi piko postavljali za podpisom, se vprašamo, ali bi to storili tudi na kakšnih obrazcih in pri lastnoročnem podpisu ..., zagotovo ne bi, kajne?

Če pa gre za podpis, ki vsebuje okrajšavo, npr. krajšanje drugega imena ali priimka, je pika za inicialko potrebna, npr. Boris A. Novak ali Andrej E. Skubic. Včasih tudi v podpisu pod časopisnimi članki zasledimo samo inicialki namesto imena in podpisa avtorja, piki sta tudi v takem primeru seveda potrebni.

Ponovimo še enkrat: ko se v zaključku elektronske pošte podpišemo, za imenom ali priimkom ne postavimo pike.

Tokratno besedilo je pod mentorstvom dr. Vladke Tucovič z Oddelka za slovenistiko Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem v Kopru pripravila Meta Stergar, študentka 3. letnika slovenistike. Jezikovna vprašanja lahko pošljete na e-naslov: slovenistika@fhs.upr.si.