Foto: Radio Koper
Foto: Radio Koper

Mnogo ljudi se še vedno drži osnovnošolskega pravila, da vedno, kadar v povedi zagledamo veznik in, vejice pred njim ne zapisujemo. To seveda ne drži vedno, saj se vejica lahko pojavi tudi pred veznikom in – če imamo na primer opraviti z vrinjenimi stavki.

Slovenski pravopis navaja tudi, da pišemo vejico pred veznikom in, kadar le-ta uvaja stavek, ki izraža posledico. Poved: »Vse sem se naučila, in zato me na izpitu ni strah,« vsekakor izraža posledico, saj nam to še dodatno potrdi veznik zato, to je veznik, s katerim takoj prepoznamo posledično priredje – v dopolnjevalnem stavku je izražena posledica dejanja iz osnovnega stavka. Ker sem se torej vse naučila, me, posledično, na izpitu ni bilo strah. Poslušajmo, na katerem mestu mora stati vejica: »Vse sem se naučila [vejica], in zato me na izpitu ni strah.«

Poglejmo si še nekaj podobnih primerov: lani se je ponesrečila [vejica], in zato še zdaj ne hodi; žoga je padla v potok [vejica], in zato jo je voda odnesla; ni plačal [vejica], in zato so ga rubili.

Poudariti je treba, da vejico v takem dvobesednem vezniku in zato zapišemo samo pred besedico in, ne pa tudi pred besedico zato. »Ni nas povabila [vejica], in zato nismo prišli«, in ne »ni nas povabila [vejica], in [vejica], zato nismo prišli.«

Tokratno besedilo je pod mentorstvom dr. Vladke Tucovič Sturman z Oddelka za slovenistiko Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem v Kopru pripravila Laura Kraševec, študentka študijskega programa Medkulturno jezikovno posredovanje. Jezikovna vprašanja lahko pošljete na e-naslov: slovenistika@fhs.upr.si

nr