Foto: Google Street View
Foto: Google Street View

8500 kvadratnih metrov veliko zemljišče ob regionalni cesti proti Vipavi je kupilo podjetje Intech gradnje, ki v mestu že gradi poslovno-stanovanjski kompleks Fluvio Frigido. Na eni od prejšnjih občinskih dražb pa je že pridobilo tudi del zemljišč na območju načrtovane soseske Ribnik SB 2, kjer bosta zrasla dva stolpiča z imenom Rezidenca Lotus. Prav uspešna prodaja stanovanj v omenjenih kompleksih je družbo spodbudila k nakupu, je povedal direktor družbe Intech gradnje, Stojan Franetič: "Ocenjujemo, da je Ajdovščina zelo zanimiva za gradnjo, saj primanjkuje stanovanj. Ker smo že prisotni in poznamo trg, smo se odločili, da bi šli v nakup tega zemljišča. Smo veseli, da nam je uspelo."

Pred sklenitvijo pogodbe pa se mora o tem, ali bo uveljavljal predkupno pravico, izreči še republiški stanovanjski sklad. Franetič je dodal, da bodo z gradnjo štirih stolpičev, kolikor jih za zemljišče predvideva občinski podrobni prostorski načrt, začeli v prihodnjem letu.

Občina je tako prodala vse parcele na Ribniku, kjer je načrtovana stanovanjska gradnja, ostaja ji le še hektar in pol zemljišča za gradnjo oskrbovanih stanovanj. Župan Tadej Beočanin: "V ponedeljek smo tudi objavili javno dražbo za namen izgradnje najemniških oskrbovanih stanovanj za starejše. Tudi tu pričakujemo vsaj enega dražitelja, kar pomeni, da bo tudi ta projekt stekel v prihodnjem letu." Dražba bo sredi meseca.