Novinarska konferenca v Ortopedski bolnišnici Valdoltra. Foto: Mateja Brežan. Foto:
Novinarska konferenca v Ortopedski bolnišnici Valdoltra. Foto: Mateja Brežan. Foto:
Foto: Mateja Brežan
Foto: Mateja Brežan
Foto: Mateja Brežan
Foto: Mateja Brežan

Do konca leta naj bi bilo znano, ali bo Ortopedska bolnišnica Valdoltra postala klinika. Na leto tam opravijo več kot 150 zahtevnih posegov, ki jih sicer opravljajo le ustanove s statusom klinike in ki jim zdaj prinašajo večinoma izgubo, saj niso plačani glede na zahtevnost. Konec leta bo tudi bolj jasno, ali je dodatnih 8 milijonov, ki jih je ministrstvo za zdravje dalo na razpolago za dodatne operacije z namenom skrajševanja čakalnih dob, dovolj. Ministrstvo je sicer zagotovilo še novih 8 milijonov za prve specialistične preglede. Enoten prečiščen elektronski seznam čakalnih vrst naj bi dobili najkasneje oktobra.

Ortopedska bolnišnica Valdoltra je oktobra 2013 oddala vso potrebno dokumentacijo, ki dokazuje, da opravljajo tudi posege na ravni klinike, a statusa jim do zdaj ministrstvo še ni zagotovilo. Direktor je pojasnil, kaj vse delajo: "To so izjemno težki posegi. To so rizični pacienti zaradi raznih drugih bolezni in pacienti, ki so že nekajkrat bili v določenih ustanovah operirani in jih mi tretjič, četrtič ali petič operiramo v naši ustanovi."

Vlogo mora obravnavati komisija za strokovna napredovanja pri zdravstvenem svetu, je poudarila ministrica Milojka Kolar Celarc: "Komisija bo seveda pripravila predlog v skladu s pravilnikom o podelitvi kliničnosti. Verjamem, da bo zdravstveni svet to vlogo obravnaval in sprejel ustrezno ugodno rešitev najkasneje do konca letošnjega leta."

Do konca leta naj bi bilo tudi bolj jasno, ali je poseben program vlade za skrajševanje čakalnih dob, ki predvideva opravljanje dodatnih operacij izven rednega delovnega časa, uspešen. Na razpolago je slabih 8 milijonov, zdravstvene ustanove so same predlagale število in vrsto posegov, ki jih lahko dodatno opravijo. "To je tudi njihova pogodbena zaveza in Zavod za zdravstveno zavarovanje bo te posege seveda plačal iz zagotovljenih sredstev," je dejala ministrica.

Zdravstvene delovne skupine bodo nagrajene po podjemni pogodbi. Namigovanja, da naj bi šlo za neto plačilo od 8 do 10 evrov na uro in da obdavčitev teh prihodkov še ni usklajena z drugimi ministrstvi, Kolar Celarčeva zanika.

Splošna bolnišnica Izola se v vladni projekt v prvi fazi ni vključila, načeloma naj bi bil vzrok kadrovska podhranjenost.

Mateja Brežan