Foto: Radio Capodistria
Foto: Radio Capodistria

14 milijonov manj prihodkov od načrtovanih je predvsem z naslova prodaje nepremičnin, je pojasnil direktor občinske uprave Iztok Mermolja. "Predvsem gre za menjavo zemljišč med Republiko Slovenijo in Občino Ankaran. Tu so zamiki. Pogovori potekajo, načrt, kot jer bil predviden, se ne bo udejanjil letos, ampak delno v prihodnjem letu."

Zaradi znatne razlike na prihodkovni strani je morala občina prilagoditi tudi odhodke. Občina tako ni uspela odkupiti zemljišča ob Železniški cesti "in urediti pravice za graditi ob ankaranskem obrobnem kanalu, zato se zamika tudi njegovo urejanje in rekonstrukcija Železniške ceste".

Pravico za graditi mora občina dobiti od različnih ministrstev in je osnova za pridobivanje gradbenega dovoljenja, je pojasnil Mermolja. Je pa občina uspela dobiti izvajalca del za dolgo pričakovano komunalno opremljanje soseske Dolge njive. Včeraj pa jih je presenetila novica, da ima poleg Roka Cvetkova in Blaža Jasniča v rokah gradbeno dovoljenje tudi Igor Velov. Z njim lahko gradijo na zemljiščih pod Jadransko cesto, kjer po občinskem prostorskem načrtu gradnja ni dopustna. "Občina uradno s tem ni seznanjena. Ob zadnjem poizvedovanju je bilo sporočeno, da gradbeno dovoljenje še ni bilo izdano."

Ankaranski svetniki so med drugim na seji zavrnili predlog spremembe statuta Občine, da bi se svetnikom začela izplačevati sejnina in imenovali nadomestne člane občinske volilne in posebne občinske volilne komisije.