Če bo vse steklo po predvideni časovnici, bi moralo biti novo pokopališče zgrajeno do poletja 2023. Po dolgih letih prizadevanj je Občina Ankaran znova pridobila prostor za pokopališče, kjer je prejšnji lastnik zemljišča zgradili danes zapuščene vile. Foto: Primorske novice
Če bo vse steklo po predvideni časovnici, bi moralo biti novo pokopališče zgrajeno do poletja 2023. Po dolgih letih prizadevanj je Občina Ankaran znova pridobila prostor za pokopališče, kjer je prejšnji lastnik zemljišča zgradili danes zapuščene vile. Foto: Primorske novice

Z deli za novo pokopališče, ki je načrtovano kot park s posebnim prostorom za slovo od pokojnika, naj bi začeli v prihodnjem letu. Pokopališče bo sodobno, speljano kot prosto prehoden parkovni gozd. Zastavljeno je kot več manjših, z nizkimi zidovi ograjenih teras, ki jih povezuje široko razprta parkovna pot, je povedala Anita Cek iz ankaranske občine: "Projekt ureditve pokopališča Ankaran obsega rušitev v apartma spremenjene mrliške vežice, izgradnjo novega poslovilnega objekta, 3 grobnih polj s 110 klasičnimi in 426 žarnimi grobovi ter polje za raztros pepela."

Uredili bodo tudi ustrezen dostop in prilagodili prometni režim. Vrednost celotnega projekta urejanja pokopališča je bila sprva ocenjena na dobra dva milijona evrov. "Vendar je zaradi podražitve cen surovin na globalnem trgu pričakovati, da bo prvotna vrednost investicije presežena. Za pridobitev realne ocene investicije je Občina Ankaran naročila izdelavo predinvesticijske zasnove, ki ocenjuje, da bo vrednost projekta predvidoma na ravni 2,9 mio evra."

Do poletja 2023 naj bi bilo novo pokopališče nared. Poleg tega ima občina v načrtu še druge naložbe. Med temi je tudi ureditev športno-rekreacijskih površin v Sveti Katarini. Uredili jih bodo na parceli, ki jo bo občina pridobila z menjavo z državo. Zato pozivajo občane, ki uporabljajo zemljišča med ankaransko vojašnico proti železniški cesti, naj do konca leta odstranijo objekte in poberejo pridelke.