Foto: Radio Koper
Foto: Radio Koper

Biotehniška pola v Šempetru ima zdaj sedem programov s področja kmetijstva, naravovarstva, živilstva in gostinstva. Vanje je letno vpisanih od 350 do 400 dijakov. S kakovostnim izobraževanjem se šola uvršča med najboljše v Sloveniji.

Nov program gastronomija in turizem bo imel status srednjega strokovnega izobraževanja in bo trajal štiri leta. O razlogih zanj je ravnateljica Biotehniške šole Šempeter, Barbara Miklavčič Velikonja, povedala: "Razlog je bil predvsem, da je razvoj turizma v porastu in so potrebe po kakovostnih kadrih za različna dela, tako v gostinstvu kot v turizmu, vse večje. Gostinska in turistična podjetja pa vedno bolj iščejo nove sodelavce."

Vendar ne ciljajo le na gostinska podjetja, pač pa tudi na podeželje. "Zavedamo se, da imamo na podeželju petzvezdično naravo. In ker se tudi naša šola nahaja na križišču Goriških Brd, Vipavske doline, doline reke Soče in Krasa in, nenazadnje, tudi italijanske pokrajine Furlanija - Julijska krajina."

Na šoli za nov program trenutno pripravljajo potrebno dokumentacijo, ki jo bodo poslali na ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. V pomoč so jim vse goriške občine in gospodarska zbornica. Zanimanje za nov program je: "Zaenkrat smo v fazi, da osnovne šole seznanjamo z novim programom. Se pa že dlje časa kaže potreba po takem srednješolskem programu. Zaenkrat smo imeli triletni program, to je bil gastronom hotelir, torej kuhar. Kazala pa se je velika potreba po štiriletnem programu."

Načrtujejo, da bodo s programom gastronomija in turizem začeli prihodnje šolsko leto z enim oddelkom.