Foto: Davor Lonzarič
Foto: Davor Lonzarič

Občina je štipendije za izobraževanje na pedagoškem področju razpisovala že v preteklosti, letos pa jih na voljo kar šest. Kot pojasni vodja oddelka za družbene dejavnosti Zdenka Tomažič, vedno pred razpisom preverijo kadrovsko stanje v javnih zavodih: "Letos so se na šolah izkazale potrebe za določen kader, predvsem s področja naravoslovnih predmetov."

Prijavijo se lahko tako bodoči študenti kot tisti, ki se že izobražujejo za poučevanje matematike ter naravoslovnih predmetov in računalništva, občina pa ponuja še štipendije s področja logopedije in surdopedagogike, specialne in rehabilitacijske pedagogike ter eno za področje elektrotehnike.

V preteklih letih so bile v ospredju štipendije za študente medicine, saj se v tamkajšnjem zdravstvenem domu že vrsto let soočajo s pomanjkanjem kadra – letos sta s tega področja razpisani dve štipendiji, in sicer za specializaciji s področja družinske medicine in pediatrije.

Odziv je bil v zadnjih letih sicer skromen, saj se mladi, kot kaže, ne želijo obvezati za delo v perifernih zdravstvenih domovih. "Za naslednje leto, v kolikor bi dodelili vseh devet štipendij, imamo na razpolago 28.800 evrov," še doda Tomažičeva. Razpis je odprt do 27. oktobra.