V zvezi z varnostjo na reki Soči je bil obisk ministra, po mnenju župana Miklaviča, pomemben premik s trenutne mrtve točke. Foto: BoBo
V zvezi z varnostjo na reki Soči je bil obisk ministra, po mnenju župana Miklaviča, pomemben premik s trenutne mrtve točke. Foto: BoBo

Klemen Miklavič je po današnjem sestanku povedal, da se akterji, ki so pristojni za varnost na Soči pri Solkanu do obiska ministra niso pogovarjali o posledicah uravnavanja nivoja vode s strani Soških elektrarn Nova Gorica (SENG). Ta je po njegovem največji faktor ogrožanja kopalcev. "Kot župan moram težiti k temu, da se obratovanje SENG prilagodi uporabi obiskovalcev. Se pravi, pričakujem konstruktivnost z njihove strani. Do zdaj je bila to tabu tema. Obljubili so, da bodo financirali veliko različnih instrumentov, ki bodo pomagali, toda nikoli niso pristali v pogovore o pretoku. Danes je v igro stopil minister, prejšnji teden drugi in zadeve so se začele odvijati v pravo smer."

In katera naj bi bila prava smer? Minister Andrej Vizjak je dejal, da mora vsak izpolniti svoj del odgovornosti – kopalci, mestna občina in Soške elektrarne, ki upravljajo z vodo na Starem jezu pri Solkanu. "Verjamem, da imajo Soške elektrarne vnaprej znane vozne rede, kar pomeni, da je znana sprememba nivoja vode za naslednji dan in da se kopalce, ki pridejo na kopališče, obvesti preko monitoringa, da vedo, kaj jih tisti dan čaka in ob kateri uri."

Širša javnost do sedaj ni bila obveščena, da je vozni red delovanja elektrarne znan en dan prej. Direktor SENG-a, Radovan Jereb: "Vozni redi so vnaprej določeni. Pogosto prihaja do nepredvidenih sprememb v okviru elektroenergetskega sistema Slovenije. V primeru izpada nekega večjega proizvajalca električne energije v državi je normalno, da vse sistemske elektrarne, kar HE Solkan je, obratujejo bolj intenzivno. To pomeni tudi večji pretok."

Glede na to, da imajo Soške elektrarne sklenjeno koncesijsko pogodbo za izkoriščanje vode z ministrstvom za okolje, domačini po današnjem obisku upajo, da bodo kopalci že v letošnji sezoni lahko na monitoringu spremljali vodostaj reke Soče in njene morebitne nenadne dvige.