Foto: Občina Bovec
Foto: Občina Bovec

V dopolnjenem predlogu letošnjega proračuna so, po usklajevanju z listama Lista za Posočje in Naša dolina naš dom, med drugim zmanjšali sredstva, namenjena Zavodu za turizem Dolina Soče, za upravljanje Kanina in za ureditev kanalizacije na bovškem letališču. Zvišali pa so med drugim znesek za uvedbo participativnega proračuna in dodali kar nekaj novih postavk, tudi 100 tisoč evrov za prireditve, ki bi jih prijavili na razpise v okviru Evropske prestolnice kulture. Bovški župan Valter Mlekuž: "Dodelili smo 80 tisoč evrov za pitno vodo, ampak vemo, da bo potrebno pripraviti pravilnik, ki ga bo sprejel občinski svet, kako bomo ta sredstva razdelili. Morali bomo objaviti razpis, da se bodo ljudje prijavili. Sigurno pa nismo mogli potrditi, da bi vračali nazaj denar fizičnim osebam, ki živijo v Triglavskem narodnem parku, direktno na njihov račun."

Umaknili so tudi nekatere projekte iz akcijskega načrta parkovnih lokalnih skupnosti, in sicer širitev mostu in ceste v Lepeni, ureditev parkirišča pri trdnjavi Kluže, asfaltacijo ceste v loško Koritnico in ureditev ceste in parkirišča v dolini Zadnjice. "Vrgli smo ven ene projekte iz tega 11. člena zakona o Triglavskem narodnem parku, ampak smo dobili druge rešitve, kam bi dali ta denar. Del sredstev bomo namenili za gradnjo športne dvorane," je še pojasnil župan.

Jurij Žurej, svetnik Liste za Posočje, je po sprejetju proračuna dejal, da so pričakovali več: "Se pa zavedamo, da je to politika, da so potrebni kompromisi. Zadovoljni smo, da smo umestili v proračun sredstva za ljudi, ki nimajo vode, da bodo lahko prišli do vrtin ali drugih tehničnih rešitev. Zadovoljni smo, da smo zagotovili sredstva za odpravo in pospravljanje azbesta, za participativni proračun."

Za uvedbo participativnega proračuna so predvideli 85 tisoč evrov, od tega so 15 tisoč evrov namenili projektom, ki jih bodo izbrali mladi.