Člani arbitražnega sodišča za določitev meje med Slovenijo in Hrvaško. Foto: rtvslo Foto:
Člani arbitražnega sodišča za določitev meje med Slovenijo in Hrvaško. Foto: rtvslo Foto:
false
Arbitražno sodišče je takole razmejilo Piranski zaliv. Foto: AS
false
Takole je sodišče določilo dostop RS do odprtega morja. Foto: AS

5.35 Stroški se enakomerno razdelijo med obe strani pogodbenici. Nobena stran ni predlagala kakor koli drugače.

15.34 Ta odločitev ne prejudicira morebitnih nadaljnjih dogovorov držav pogodbenic.

15.31 Tribunal meni, da bi zajamčili svobodo komunikacije da plovila vseh tipov in zastav izvajajo komunikacije, in da niso podvrženi posegom s strani Hrvaške, ko so na območju stika. Ima pa Hrvaška pravico, da na območju stika izvršuje zakone. Hrvaška lahko sprejema pravila in predpise, ki veljajo za plovila in zrakoplove. Ta morajo ravnati skladno s hrvaškim pravom, ampak proti njim ni mogoče ukrepati na področju stika.

15.29 Slovenija je z arbitražnim sporazumom dobila koridor do odprtega morja v širini 2,5 morske milje oz. 4,6 kilometra. V sporazumu Drnovšek Račan je bil koridor širok 5,4 kilometra.

15.27 Pravice plovbe, preleta in polaganja kablov na tem območju veljajo za vse države, da se omogoči prost dostop do slovenskih pristanišč. Ta svoboda pa ne vključuje pravice do eksploatacije živih ali neživih naravnih virov. Prav tako ne vključuje pravice do umetnih brežin ali pomorskih raziskav (na t. i. junction območju).

15.26 Dostop do odprtega morja, širok 2,5 navtične milje.

15:23 Tribunal odloča, da je stik med ter morjem Slovenije in od. morje območje, po katerem lahko ladje uživajo enake pravice dostopa iz Slovenije in v njo, kot ga imajo v odprtem morju. Povezuje slovensko teritorialno morje in območja za njim.

15.15 Glede izraza Junction je bila zmeda, saj ni bilo enotnega pomenskega prevoda. Prevlada torej pomen v angleščini. Stik je kraj, kjer se dve ali več stvari stikajo ali zbližajo. Gre za fizični stik, in ne destinacija, kot zatrjuje Hrvaška. Stik je fizična lokacija nekega kraja med dvema področjema ali več. Stik je torej stičišče med teritorialnim morjem Slovenije in področjem, ki sega čez teritorialno morje Hrvaške. Ta pojem lahko razumemo kot geografsko točko ali črto.

15.14 Sloveniji Piranski zaliv od ustja Dragonje do točke 45° 30' 41,7'' severno in 13° 31' 25,7'' vzhodno.

14.58 Dve tretjini Piranskega zaliva pripadata Republiki Sloveniji.

14:55 Guillaume: Do leta 19191 je bil Piranski zaliv del notranjih voda Jugoslavije.

14:44 Meja med Slovenijo in Hrvaško se določi na reki Dragonji in se konča na sredini ustja reke.

14:41 Snežnik oziroma Tomšičeve parcele pripadajo Sloveniji in sledijo Rapalski meji.

14:40 Vlada RS zagotavlja, da bodo ljudje, ki bodo ostali na drugi strani meje, ohranili vse pravice, če bodo to želeli.

14:35 Meja na območju Posavja in Obrežja sledi mejam katastrskih občin.

14:32 Trdinov vrh oziroma Sveta Gera je hrvaško ozemlje.

14:30 Guillaume: Na področju Gorjancev meja poteka v skladu s slovenskim katastrom.

14:24 Glede območja Novakovca, Podturna in Pinc – meja sledi katastrski meji, kot je bila pravno spremenjena leta 1956 in 1957

14:22 Predsednik arbitražnega tribunala Gilbert Guillame: Območje Mure – tribunal je odločil, da mednarodna meja sledi usklajenim katastrskim mejam.

14:10 Razsodba ima 380 strani, je sporočil predsednik arbitražnega sodišča Gilbert Gillaume.

------------------------------------------------------------------

Po napovedih se je izreka sodbe v Palači miru udeležila le slovenska delegacija pod vodstvom zunanjega ministra Karla Erjavca; hrvaška stran namreč vztraja, da je odločitev arbitražnega sodišča ne zadeva, češ da je iz postopka zaradi slovenske kršitve izstopila.

Odločitev arbitražnega sodišče bodo popoldan spremljali tudi v krajih ob reki Dragonji - eni z velikimi pričakovanji, drugi bolj ravnodušno. Ribičev v Piranskem zalivu najbrž ne bo, je ob poizvedovanju med lokalnim prebivalstvom izvedela Tjaša Škamperle.

Rib je v teh dneh malo, napovedano je slabo vreme, zato bodo ribiči, ki jim sicer kruh reže tudi Piranski zaliv, odločitev pričakali na kopnem. Spoštoval jo bom, naj bo poštena, nam je povedal Silvano Radin, pred leti oster kritik arbitražnega sporazuma, danes, pravi, je treba odločbe sodišč spoštovati. Ribiški inšpektor bo verjetno na morju, a ne zaradi arbitraže, tako je načrtoval že pred časom. "V teh dneh na Upravni enoti ne pričakujem nič posebnega", nam je povedal načelnik Piran Ivan Seljak. Krajani zaselkov na levem bregu reke Dragonji so različnih mnenj: večina jih sobiva z nedorečenostjo meje sobiva, tudi z dvojnim državljanstvom, brez večjih težav. Drugače je pri hišni številki Sečovlje 1, tam ima stalno bivališče Joško Joras. Slednji je pred dvema letoma z Antonom Škofom arbitražnemu sodišču poslal spomenico o določanju meje v Istri. V njej so zapisali, da ne bodo sprejeli "nobene rešitve, ki bi ozemlje južno od reke Dragonje dodelila republiki Hrvaški". Kaj bo storil Joras danes, ne želi povedati, saj odločitve ne pozna. Škof obžaluje, da arbitrom o tej meji niso mogli govoriti na terenu.