Po ugotovitvah komisije je več različnih okoliščin omogočilo uspešen pobeg dveh pripornikov. Pravosodni policisti v nočni izmeni v času pobega niso opravljali vseh nalog po načrtu zavoda. Direktor zapora Dušan Valentinč priznava svojo objektivno odgovornost. Foto: Radio Koper Foto:
Po ugotovitvah komisije je več različnih okoliščin omogočilo uspešen pobeg dveh pripornikov. Pravosodni policisti v nočni izmeni v času pobega niso opravljali vseh nalog po načrtu zavoda. Direktor zapora Dušan Valentinč priznava svojo objektivno odgovornost. Foto: Radio Koper Foto:

V noči, ko sta iz koprskega zapora pobegnila zapornika, se ni izvajal ustrezen nadzor pravosodnih policistov, ki so določene naloge opustili. Sam pobeg tako ni posledica premajhnega števila pravosodnih policistov, je povedala , predsednica interne komisije:

"Komisija je ocenila, da je za sam dogodek objektivno odgovoren direktor zavoda, ki je odgovoren za varnost v samem zavodu, ter da so subjektivno odgovorni posamezni pravosodni policisti, pri katerih je bilo dokazano pomanjkljivo in nestrokovno izvajanje delovnih nalog, ter seveda subjektivno odgovorni tudi njihovi neposredno nadrejeni."

Direktor koprskih zaporov Dušan Valentičič priznava svojo objektivno odgovornost. "Jaz se zavedam, da sem kot direktor objektivno odgovoren za vsa kar se dogaja v zavodu. Zato sem se odločil, da se upokojim. "

Ker ni funkcionar, ne more odstopiti s svojega položaja. To so sicer zahtevali koprski pravosodni policisti, ki so z odprtim pismom opozorili na domnevne nepravilnosti v zaporu. Poleg kadrovske stiske so izpostavili, da je Valentinčič iz zapora naredil luksuzen hotel, pravosodne policiste pa spremenil v služabnike zaprtih oseb.

Valentinčič je danes pojasnil, da sicer skušajo upoštevati tudi želje pripornikov, a le če ni varnostnih zadržkov. Zavrnil je tudi očitek iz anonimnega pisma, da so bile na okna zaporniških sob včasih nameščene še dodatne mreže, a da je odredil njihovo odstranitev. "Teh mrež ni bilo, niti jih ni vključeval projekt varovanja," je dodal. Vzmetnice, ki so ležale ob smetnjakih na notranjem dvorišču in sta jih pobegla pripornika uporabila pri begu, pa po oceni interne komisije niso bile ključne pri pobegu.

Valentinčič je izpostavil še, da mu je eden od pobeglih pripornikov, ki ga je nekaj dni po pobegu poklical po telefonu, v dolgem pogovoru med drugim povedal, da sta s kolegom dlje časa beležila obnašanje pravosodnih policistov in njihove delovne navade, saj sta skozi okno sobe videla naravnost v pisarno pravosodnih policistov.

Generalni direktor slovenskih zaporov Jože Podržaj je dejal, da je Valentinčič dober direktor, ki si zasluži določeno spoštovanje in dostojanstven odhod.

Kritičen je bil tudi do nekaterih sindikalistov, ki se namesto boja za pravice zaposlenih raje ukvarjajo z opravičevanjem slabega dela in napadajo obstoječi sistem prestajanja zaporske kazni. Pojasnil je tudi, da bi za ureditev razmer v slovenskih zaporih potrebovali 138 novih pravosodnih policistov in 29 strokovnih delavcev.

R.Š./M.R.M./STA