Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

V Divači bodo za projekte, ki po mnenju občanov in občank izboljšujejo kakovost življenja, namenili 180 tisoč evrov. Za mlade bo namenjenih dodatnih 20 tisoč evrov. Dvoletno obdobje pa prinaša vrsto prednosti, je predstavil podžupan Mario Benkoč: "Dejansko bo omogočil, da bo zbranih več projektov, izvedba postopka za dve leti bo razbremenila občinsko upravo, lažje bo tudi izvajanje projektov."

Občani lahko predlagajo projekte v vrednosti med 500 in 10 tisoč evrov za splošni participativni proračun, pri proračunu za mlade pa projekte v rednosti od 500 in 5000 evrov. "Eden izmed pogojev je tudi ta, da je za strošek posamezne postavke v projektu, ki je nad 1000 evri, treba priložiti predračun. Tako bodo projekti, ki bodo predlagani, lahko tudi uresničeni," doda Benkoč.

Čas za oddajo predlogov je do 10. oktobra do polnoči. Komisija za pripravo participativnega dela proračuna bo predloge preučila in jih potem predala v glasovanje občankam in občanom.