Foto: Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda
Foto: Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda

Obvoznica bo speljana pod Brestjem in po nekdanji stari vojaški cesti iz prve svetovne vojne. Projekt zanjo je bil nastavljen že ob gradnji osimske ceste v Brda. Sedanja cesta skozi Kojsko je zožena le na vsega štiri metre in onemogoča prevoz dveh vozil hkrati ter povzroča zastoje tako domačinom kot vedno bolj številnim turistom. Kje natančno bo potekala obvozna pot, je pojasnil župan Franc Mužič: ʺKo se začnemo dvigovati izpod Sabotina proti Humu, se bo cesta obrnila desno in šla po dolini potoka Pevmice do ceste Kojsko-Brestje. Tam bo zavila levo in bomo prišli na krožišče, ki bo nekje iz smeri Gonjače-Kojsko. Tam bo krožišče, ki se tudi gradi.ʺ

Občina je bila, čeprav ji ne bi bilo potrebno, zelo aktivna tudi pri pridobivanju soglasij pri lastnikih zemljišč. Mužič je povedal, da so na ta račun postopki stekli hitreje, ker so bili vmesni člen med lastniki in direkcijo za infrastrukturo. ʺRabimo soglasja ljudi in zagotovo se država trudi, a ima neki drugi pristop. Na občini Brda smo to ugotovili, ko so se gradili drugi odseki cest. Tako smo najeli zunanjega sodelavca, Brica in strokovnjaka s področja gradbeništva, ki to ureja. Všeč mi je, da je dober pogajalec.ʺ

Za nekaj več kot dva kilometra dolgo obvoznico je občina od direkcije za infrastrukturo dobila dobrih šest milijonov evrov. Občina bo na določenih mestih financirala postavitev pločnikov in javne razsvetljave.