Krajane zanima, kako bodo občutili gradnjo drugega tira. Foto: Alan Radin/Radio Koper Foto:
Krajane zanima, kako bodo občutili gradnjo drugega tira. Foto: Alan Radin/Radio Koper Foto:
Radio Koper
Radio Koper

Krajani Plavij gradnjo dostopnih poti do trase drugega tira že opazijo. Pri tistih, ki sodijo v vplivno območje, je bil že opravljen posnetek začetnega stanja. Predsednika Krajevne skupnosti je zanimalo, ali se lahko še kdo vključi v monitoring?

"Nekateri lastniki, ki sodijo v vplivno območje, niso dovolili posnetka ničnega stanja. Nekateri še podcenjujejo to in ne bi radi, da bi čez nekaj let morali reči, kje ste bili, ko je bil čas. Nekateri, ki niso v vplivnem območju, pa bi radi, da se tudi pri njih izvaja monitoring."

Drago Dvanajščak iz podjetja 2TDK jim je odgovoril

"Vplivno polje je bilo določeno s strani projektantov. Nekateri ste dovolili vstop in snemanje objekta, drugi ne. Nič ni zamujeno. Posnetek je bil narejen. Nov posnetek začetek stanja pa bo narejen pred pričetkom glavnih gradbenih del, pred začetkom gradnje predor. V pogodbo bomo izvajalcu naročili, da pred pričetkom naredi nov posnetek. Če se je je kdo premislil in bi zdaj želel, da se monitoring opravi, ali če kdo ni zajet v vplivno območje, pa bi rad bil, naj da na krajevno skupnost pisno pobudo. Ta seznam bomo preučili. Ne pogovarjamo se o 500, ampak o nekaj deset hišah. Če razpoke na hišah že obstajajo, so dokumentirane, zaplombirane. Če se bodo povečale, pomeni, da so posledica gradnja in bodo plačane odškodnine. Pri miniranju bomo seveda pazili, da bo vpliv na površje čim manjši. Največji bo, ko bo to blizu hiš- predor gre najbližje 50 metrov pod hišami. Vpliv bo. To moram povedati, a ga bomo zmanjšali na najmanjšo možno mero. Takrat bomo opravljali tudi seizmične meritve. Če bodo pokazale, da so vplivi preveliki, bomo prilagodili miniranje. Ponoči ga zagotovo ne bo."

Krajani se bojijo, da bodo zaradi gradnje prekinjene vodne žile, in da bodo usahnili vodnjaki. Odgovor 2TDK:

"Mnenje priznanih hidrogeologov je, da je možnost, da bi vodnjaki presahnili zaradi gradnje, izredna majhna."

V Dekanih so glas dvignili lovci, ker naj bi izgubili več sto hektarjev lovnih površin ter krajan Sandi Bonaca, ki je že pred leti posvaril pred možnostjo nove betonarne zelo blizu hiš.

"Kot krajan in najbližji stanovalec sem bil povabljen v upravni postopek na upravno enoto. Že takrat so nam povedali, da je na platoju pred vstopom v predor predvidena betonarna. Rekli so, da bodo poskrbeli, da se bo uporabila ena od betonarn, ki so v bližini že od gradnje avtoceste. In danes ugotovimo, da so nas zavajali. Nova betonarna je še vedno predvidena."

Županova komisija, ki je mesečno v stiku s podjetjem 2TDK, bo ta problem spremljala, so obljubili na zboru. 2TDK pa še išče drugačne rešitve, kam bodo tovornjaki odvažali 5 milijonov kubičnih metrov izkopanega materiala, sedaj je predvideno, da tudi v Anhovo. Nov zbor krajanov bo danes ob 17ih v Krajevni skupnosti Črni Kal, v dvorani v Gabrovici.

Tjaša Škamperle